Wyróżnienie rozprawy doktorskiej

Z przyjemnością informujemy, że rozprawa doktorska opracowana przez Panią Emilię Krzyżanowską, pt. Doświadczanie rodzicielstwa w sytuacji choroby kardiologicznej dziecka. Studium fenomenologiczne narracji rodziców, otrzymała wyróżnienie w konkursie organizowanym przez Fundację Ronalda McDonalda Polska, na najlepszą pracę poświęconą problematyce roli rodziny w procesie leczenia i zdrowienia dziecka. Promotorem pracy była dr hab. Teresa Parczewska, kierownik Katedry Dydaktyki Instytutu Pedagogiki UMCS w Lublinie.

    Aktualności

    Data dodania
    17 maja 2022