Wynalazek naukowców UMCS na międzynarodowych targach

Miło nam poinformować, że wynalazek "Szczepy bakterii z rodzajów Lactobacillus i Fructobacillus wyizolowane z przewodu pokarmowego pszczół miodnych do zastosowania w zwalczaniu i zapobieganiu chorób pszczół oraz preparaty probiotyczne na bazie takich szczepów bakterii" otrzymał prestiżowe wyróżnienia na Międzynarodowych Targach Wynalazczości CONCOURS LÉPINE 2018 w Paryżu oraz Europejskich Targach Kreatywności i Wynalazczości Euroinvent w Iasi w Rumunii.

Wynalazek, którego twórcami są naukowcy:

 • dr hab. Aneta A. Ptaszyńska, prof. dr hab. Wanda Małek z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (Wydział Biologii i Biotechnologii);
 • mgr Mirosław Grzęda, mgr Magdalena Wicha, mgr Artur Pachla z firmy Biowet;
 • dr hab. Grzegorz Borsuk z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie;

zaprezentowany został na 117. Międzynarodowych Targach Wynalazczości CONCOURS LÉPINE 2018, które odbyły się 27 kwietnia - 8 maja 2018 r. w Paryżu oraz na X Europejskich Targach Kreatywności i Wynalazczości EUROINVENT w Iasi w Rumunii 17-19 maja 2018 r.

Wydarzenia we Francji i w Rumunii poświęcone są promowaniu kreatywności w kontekście europejskim poprzez prezentowanie działalności i osiągnięć instytutów badawczych, instytucji szkolnictwa wyższego, indywidualnych wynalazców oraz firm. Pawilon polski na targach w Paryżu został objęty patronatem honorowym Ambasadora RP we Francji, Przewodniczącego Rady Głównej Instytutów Badawczych oraz Prezesa Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii.

Prezentowany na targach wynalazek zyskał uznanie i otrzymał prestiżowe nagrody:

 • złoty medal przyznany przez międzynarodowe jury EURO INVENT na Europejskich Targach Kreatywności i Wynalazczości Euroinventw Iasi w Rumunii,
 • złoty medal przyznany przez World Invention Intellectual Property Associations (WIIPA) na Europejskich Targach Kreatywności i Wynalazczości Euroinvent w Iasi w Rumunii,
 • Międzynarodową nagrodę EIFFEL przyznawaną przez Francuską Federację Wynalazców podczas 117. Międzynarodowych Targach Wynalazczości CONCOURS LÉPINE 2018 w Paryżu.

Twórcom wynalazku gratulujemy!

  Aktualności

  Data dodania
  28 maja 2018