Wydziałowy Zespół ds. Sylabusów Modułów/Przedmiotów

WYDZIAŁOWY ZESPÓŁ DS. SYLABUSÓW  MODUŁÓW/PRZEDMIOTÓW
NA ROK AKADEMICKI 2021/2022

 1. dr Grzegorz Sanecki – Katedra Pedagogiki Pracy i Andragogiki
 2. dr Małgorzata Gulip – Katedra Psychopedagogiki Specjalnej i Socjopedagogiki Specjalnej
 3. dr Magdalena Boczkowska  – Katedra Metodologii Nauk Pedagogicznych
 4. dr Joanna Wrótniak – Katedra Teorii Wychowania 
 5. dr Małgorzata Centner-Guz  – Katedra Wczesnej Edukacji
 6. dr Wojciech Czerski  – Katedra Pedagogiki Resocjalizacyjnej
 7. dr Marcin Cabak – Katedra Pedagogiki Kultury
 8. dr Anna Grabowiec – Katedra Pedeutologii i Edukacji Zdrowotnej
 9. dr Anna Lada  – Katedra Pedagogiki Społecznej
 10. dr Krystyna Kusiak– Katedra Dydaktyki
 11. dr Ewa Zawadzka  – Katedra Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii
 12. dr Anna Tychmanowicz - Katedra Psychologii Emocji i Osobowości
 13. dr Wojciech Błaszczak – Katedra Psychologii Edukacyjnej i Diagnozy Psychologicznej
 14. dr Paweł Koniak -   Katedra Psychologii Społecznej