Wydłużenie rekrutacji! Szkolenia dla studentów Wydziału Prawa i Administracji - rekrutacja online

Zapraszamy studentów kierunków Administracja i Prawo na Wydziale Prawa i Administracji do udziału w atrakcyjnych warsztatach. Rusza rekrutacja do Zadania 5 - Program rozwoju kompetencji dla studentów Wydziału Prawa i Administracji, realizowanego w ramach projektu „Zintegrowany UMCS” 

W ramach zadania przewidziano następujące warsztaty dla studentów/ek II i II roku Administracji pierwszego stopnia oraz I i II roku Administracji drugiego stopnia oraz  IV lub V roku studiów jednolitych magisterskich na kierunku Prawo:

Kurs na inspektora ochrony danych w wymiarze 40 godzin

Program szkolenia zakłada w szczególności warsztaty w zakresie:

 • projektowania i wdrożenia systemu ochrony danych osobowych,
 • opracowywania oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych oraz polityki ochrony danych osobowych,
 • opracowywania wzorów dokumentów związanych z wyrażaniem zgody na przetwarzanie danych, realizacją obowiązków informacyjnych administratora danych, prowadzeniem rejestru czynności przetwarzania danych osobowych oraz zawierania mowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Rekrutacja na zajęcie prowadzona jest on-line w okresie do 29.01.2021 r. do godz. 15.00.

Liczba miejsc na szkoleniu jest ograniczona.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Wypełnione formularze zgłoszeniowe (najlepiej podpisany skan lub zdjęcie) należy przesłać na adres mailowy zintegrowany@poczta.umcs.lublin.pl 

Zgodnie z § 7 Regulaminu rekrutacji i udziału w zadaniu 5 Program rozwoju kompetencji dla studentów Wydziału Prawa i Administracji do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć (skan lub zdjęcie):

 1. zaświadczenie wystawione przez Dziekanat Wydziału Prawa i Administracji, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie potwierdzające, spełnienie wymogu, o którym mowa w § 4 ust. 2 Regulaminu;
 2. zaświadczenie wystawione przez Dziekanat Wydziału Prawa i Administracji, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie potwierdzające średnią z ostatniego zaliczonego roku studiów dla studentów kierunku Prawo (liczoną zgodnie z zgodnie z § 23 ust. 7 Regulaminu studiów na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dn. 1.10.2019 r.)

Załączniki

  Aktualności

  Data dodania
  12 stycznia 2021