Zmarł śp. prof. dr hab. Marek Żmigrodzki

Rektor i Senat Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
z głębokim żalem zawiadamiają, że 23 lipca 2022 r. zmarł

śp.

prof. dr hab. Marek Żmigrodzki

 Urodził się 10 czerwca 1946 r. w Lublinie.

Z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej związany zawodowo w latach 1968-2020, gdzie przeszedł wszystkie szczeble kariery zawodowej:

asystent (1968-1970), starszy asystent (1970-1973), adiunkt (1974-1982), docent (1982-1990).

Stopień doktora nauk prawnych uzyskał w 1973 r., a stopień doktora habilitowanego w 1981 r.

Tytuł profesora nadzwyczajnego otrzymał w 1990 r., zaś tytuł profesora zwyczajnego w 1998 r.

W latach 1993-1996 pełnił funkcję Prodziekana Wydziału Politologii ds. naukowych i współpracy z zagranicą.

Kierownik Zakładu Systemów Politycznych i Myśli Politycznej.

Był uznanym specjalistą z zakresu systemu ustroju prawnego Polski, systemu organów ochrony prawnej w Polsce oraz systemu sądownictwa powszechnego i administracyjnego w Polsce.

Z-ca Dyrektora Międzyuczelnianego Instytutu Nauk Politycznych ds. dydaktyczno-wychowawczych.

Rektor Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Zamościu w latach 1997-2001.

Rektor Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie w latach 2005-2021.

Honorowy członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, członek Komitetu Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i Medalem Komisji Edukacji Narodowej.


Msza św. odbędzie się 30 lipca 2022 r. o godz. 10.30 w kościele pw. św. Andrzeja Boboli
przy ul. Paderewskiego 20 w Lublinie.
Uroczystości pogrzebowe odbędą się na cmentarzu przy ul. Lipowej.

    Wszystkie aktualności

    Data dodania
    25 lipca 2022