Reprezentantki UMCS nagrodzone

Zgodnie z coroczną tradycją, z okazji „Dnia Kobiet” Prezydent Miasta Lublin oraz redakcja „Gazety Wyborczej” nagrodzili Lublinianki wyróżniające się działalnością zawodową i społeczną. 7 marca br. w gmachu Trybunału Koronnego odbyła się uroczystość, podczas której wręczono pamiątkowe dyplomy i medale. Niezwykle miło nam poinformować, że wśród laureatek znalazły się panie związane z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Lubelska redakcja „Wyborczej” już po raz jedenasty zorganizowała plebiscyt „Kobiety na medal”. W tym roku zwrócono szczególną uwagę na osoby zaangażowane w pomoc uchodźcom z Ukrainy. Z ramienia UMCS wyróżnione zostały dr Alina Czarnacka – Pełnomocnik Rektora UMCS ds. pomocy Ukrainie oraz Grażyna Stankiewicz z TV UMCS.

Z kolei dr Krzysztof Żuk wręczył medale lubliniankom, które w działalności zawodowej i społecznej budują przestrzeń dialogu i zrozumienia, odnoszą sukcesy oraz wspierają lokalną społeczność. W tym roku uhonorowane zostały trzy panie związane z naszym Uniwersytetem. Medale Prezydenta Miasta Lublin otrzymały dr hab. Małgorzata Adamik-Szysiak, prof. uczelni – Prodziekan ds. studenckich Wydziału Politologii i Dziennikarstwa oraz dr Anna Trębska-Kerntopf z Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców, zaś medalem Zasłużony dla Miasta Lublin odznaczona została prof. szt. muz. Marzena Bernatowicz z Katedry Chóralistyki i Kształcenia Wokalnego.

Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatkom! Poniżej prezentujemy sylwetki nagrodzonych pań z UMCS. 

Prof. szt. muz. Marzena Bernatowicz – pracownik naukowo-dydaktyczny UMCS w Lublinie. Jej wieloletnia współpraca z lubelskimi chórami zaowocowała wieloma koncertami w kraju i poza granicami, udziałami w licznych konkursach, festiwalach oraz wykonaniem wielu dzieł oratoryjno-kantatowych. Współpracowała z Teatrem Muzycznym w Lublinie, jest także współzałożycielką zespołu „Presto”.

Dr hab. Małgorzata Adamik-Szysiak, prof. UMCS – medioznawczyni, politolog, prodziekan do spraw studenckich Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS, sekretarz Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej.

Dr Alina Czarnacka – absolwentka studiów doktoranckich w Instytucie Filologii Słowiańskiej UMCS. Pracuje w Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów UMCS, a w lutym 2022 r., w związku z wybuchem wojny w Ukrainie, została powołana na Pełnomocnika Rektora UMCS ds. pomocy Ukrainie. Pełniąc tę funkcję koordynowała działania prowadzone przez uczelnię, mające na celu wsparcie pracowników, studentów oraz doktorantów pochodzących z Ukrainy.

Dr Anna Trębska-Kerntopf – językoznawca, specjalistka w zakresie glottodydaktyki polonistycznej. Pracuje w Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS, gdzie prowadzi lektoraty języka polskiego jako obcego oraz organizuje różne przedsięwzięcia kulturalne z udziałem obcokrajowców.

Grażyna Stankiewicz – przez ostatnie dwa lata kierowała mediami akademickimi UMCS, obecnie redaktor naczelna TV UMCS. Od ponad 30 lat lat działa na rzecz Lublina i Lubelszczyzny, m.in. jako dokumentalistka filmowa, dziennikarka prasowa oraz pedagog.

Fot. Bartosz Proll

Źródło: Centrum Prasowe UMCS

    Wszystkie aktualności

    Data dodania
    9 marca 2023