Psychologia na UMCS rekomendowana przez PAN

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej znalazł się na elitarnej liście 16 polskich uczelni, rekomendowanych osobom zainteresowanym studiami psychologicznymi przez Komitet Psychologii Polskiej Akademii Nauk. Jest to duże wyróżnienie dla Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS, ponieważ łącznie uprawnionych do edukacji na kierunku psychologia w Polsce są aż 102 jednostki.

Komitet Psychologii Polskiej Akademii Nauk opublikował listę jednostek rekomendowanych osobom zainteresowanym studiami psychologicznymi. W dokumencie znalazło się 16 uniwersytetów i szkół wyższych, realizujących kształcenie w tym kierunku. Dokonując selekcji uniwersytetów, Zespół Oceniający brał pod uwagę program studiów (w tym istotnych przedmiotów niezbędnych do osiągnięcia kompetencji psychologicznych) oraz kompetencje kadry naukowej, potwierdzone osiągnięciami publikacyjnymi lub praktycznymi. Istotną rolę odgrywała także dostępność wspomnianych wcześniej informacji dla kandydatów na stronach jednostek.

Dzięki udostępnionym przez uczelnie informacjom Komitet Psychologii PAN opublikował listę 16 uczelni, realizujących najwyższą jakość kształcenia na kierunku psychologia.

Na elitarnej liście znalazł się także Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, realizujący kierunek psychologia na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS.

Wykaz jednostek rekomendowanych osobom zainteresowanym studiami psychologicznymi przez Komitet Psychologii PAN

fot. Aleksandra Bartosik

    Wszystkie aktualności

    Data dodania
    7 kwietnia 2022