Dr Agata Waszkiewicz z publikacją w De Gruyter

Dr Agata Waszkiewicz, badaczka gier wideo, 6 czerwca 2022 roku wydała książkę w niemieckim, naukowym wydawnictwie De Gruyter. Publikacja nosi tytuł „Delicious Pixels: Food in Video Games”. Zostały w niej podjęte badania nad wykorzystaniem motywu jedzenia w grach komputerowych.

Gry cyfrowe jako postmodernistyczne teksty kultury to zagadnienie, którego analiza jest niewyczerpana. Badania nad motywem żywności w grach wideo mogą jednak przysłużyć się zrozumieniu, jak ze złożonym zjawiskiem mamy do czynienia i skąd w twórcach gier potrzeba umieszczania elementów życia codziennego w cyfrowej materii.

W książce autorka przedstawia unikalne sposoby obrazowania jedzenia w grach wideo, ale też wskazuje na znaczącą rolę żywności jako złożonego środka komunikacji i nośnika znaczeń. Studia nad tym motywem w danym tekście mają na celu również zwrócenie uwagi na to, jak cyfrowa żywność stała się jednym z najbardziej kluczowych narzędzi do budowania wirtualnej rzeczywistości, a także ogniwem łączącym różne tożsamości i doświadczenia w świecie cyfrowym oraz rzeczywistym. W perspektywie ukazanej w publikacji jedzenie stanowi pretekst do stworzenia intymnego, bezpiecznego świata i bliskiej relacji między graczem a postacią. Badaczka omawiając fenomen jedzenia w grach wideo korzysta z przykładów takich jak: „Pokémon Sword and Shield”, „Final Fantasy XV” czy „The Legend of Zelda: Breath of the Wild” i akcentuje występowanie w grach ważnych społecznie kwestii związanych z jedzeniem i tożsamością, m.in. weganizmu, queeru, łączenia pracy z rozrywką czy choćby spędzania wolnego czasu w kawiarni.

Warto przyjrzeć się tej pozycji zarówno z uwagi na innowacyjną narrację w sferze badań nad „gamingiem”, jak i prestiż oficyny, w jakiej publikacja naukowczyni została wydana. Niemieckie wydawnictwo De Gruyter posiada jeden z najliczniejszych zasobów tekstów naukowych na świecie, a wysoka jakość i dostępność wielu tytułów na stronie oficyny przyczyniła się do zdobycia nagrody Best Publisher User Experience Award 2022.

Dr Agata Waszkiewicz jest laureatką konkursu PRELUDIUM 20 organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki oraz członkinią Rady Programowej Centrum Badań Gier Wideo UMCS. W swoich badaniach skupia się na niezależnych i eksperymentalnych grach wideo, jak również na sposobach reprezentowania w nich nienormatywnych i dyskryminowanych tożsamości.

Dodatkowe informacje można znaleźć w serwisie De Gruyter Publisher

Fot. De Gruyter/Cover Image: Agata Waszkiewicz

    Wszystkie aktualności