Lublin Skills Up! Wsparcie młodzieży w karierze zawodowej

Ruszył nowy miejski program wspierający młodzież wkraczającą na ścieżkę kariery zawodowej. Lublin Skills Up! to cykl bezpłatnych warsztatów rozwojowych ukierunkowanych na rozwój kompetencji niezbędnych na rynku pracy. Do udziału w szkoleniach zgłaszać się mogą mieszkańcy Lublina w wieku 18-30 lat. Rekrutacja na pierwsze wydarzenie rozpoczyna się 8 marca.

Każdy z warsztatów będzie rozwijał nowe umiejętności uczestników i uczestniczek, takie jak zasady skutecznej komunikacji, asertywność, metody pracy nad własnym potencjałem czy budowanie pewności siebie, a także przygotowanie do poszukiwania pracy oraz osiągnięcia sukcesu podczas rozmowy rekrutacyjnej. Program uwzględnia spotkania z coachem oraz praktykami biznesowymi, posiadającymi wiedzę merytoryczną i doświadczenie we wspieraniu młodych w rozwoju osobistym. Odbiorcami projektu jest młodzież stojąca u progu wyboru ścieżki kariery zawodowej – studenci, absolwenci uczelni wyższych, a także uczniowie ostatnich klas szkół ponadpodstawowych z terenu Miasta Lublin.

Dodatkowym komponentem zachęcającym młodzież do udziału w warsztatach będzie możliwość zbierania punktów („skilli”) przysługujących za udział w spotkaniach i wymieniania ich na nagrody. Po zakończeniu warsztatów uczestnicy otrzymają certyfikaty uczestnictwa i dyplomy ukończenia programu. Grupy warsztatowe będą liczyły ok. 25 osób, a spotkania odbywały się m.in. w Miejscówce prowadzonej przez Skende (al. Spółdzielczości Pracy 88), partnera strategicznego Europejskiej Stolicy Młodzieży oraz programu Lublin Skills Up!.

Pierwszy warsztat pn. „Skuteczna komunikacja, czyli jak otwierać sobie drzwi?” dotyczący m.in. tego, co decyduje o skutecznej komunikacji z otoczeniem, jak mówić, żeby być rozumianym oraz jakie są najbardziej znane bariery komunikacyjne, odbędzie się 16 marca w Miejscówce. Rekrutacja na to spotkanie trwa od 8 do 15 marca.

Szczegółowe informacje dotyczące programu oraz harmonogramu warsztatów, formularz zgłoszeniowy oraz regulamin uczestnictwa znajdują się na stronie: http://przedsiebiorczy.lublin.eu/lublin-skills-up/
FB - https://www.facebook.com/lublin.przedsiebiorczy IG - https://www.instagram.com/lublinprzedsiebiorczy

    Wszystkie aktualności

    Data dodania
    9 marca 2023