Konkurs „Ad Astra” dla wybitnych młodych naukowców UMCS

Zapraszamy młodych naukowców UMCS do wzięcia udziału w konkursie „Ad Astra”, organizowanym przez Radę Młodych Naukowców UMCS oraz Prorektora ds. nauki i współpracy międzynarodowej - prof. Wiesława Gruszeckiego. Osoby zainteresowane udziałem w konkursie powinny złożyć kompletne wnioski do 24 marca br.

W ramach konkursu „Ad Astra” zostaną przyznane nagrody pieniężne wyróżniającym się młodym badaczom UMCS-u, którzy wykazują się wybitnymi osiągnięciami w reprezentowanej dyscyplinie naukowej. Kandydaci i kandydatki w dniu składania wniosku nie mogą mieć więcej niż 35 lat.

Laureaci będą wyłaniani w dwóch etapach:

Etap 1: osoby spełniające kryteria (wieku, zatrudnienia, dorobku naukowego) wymienione w regulaminie składają na Wydziałach przygotowaną samodzielnie dokumentację scharakteryzowaną w § 3 ust. 3. Na podstawie punktacji uzyskanej za osiągnięcia naukowe lub artystyczne z lat 2021–2022 sporządzone zostaną dla poszczególnych Wydziałów listy rankingowe. Z każdej z nich dwie osoby, które uzyskają najwyższą punktację, przejdą do drugiego etapu.

Etap 2: na podstawie szczegółowej analizy dokumentacji złożonej przez kandydatów wyłonionych w pierwszym etapie komisja wybierze trzech laureatów, po jednym w trzech dziedzinach naukowych: Nauki Humanistyczne i Sztuka, Nauki Społeczne oraz Nauki Ścisłe i Przyrodnicze.


Laureaci konkursu zostaną ogłoszeni 20 kwietnia, podczas Forum Młodych Naukowców 2.0. Zwycięzcy otrzymają nagrody pieniężne.

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do 24 marca. Więcej szczegółów znajduje się w Regulaminie.


fot. Pixabay

    Wszystkie aktualności

    Data dodania
    20 marca 2023