Koło Naukowe Germanistów w Szkołach Partnerskich UMCS

Program Szkół Partnerskich UMCS umożliwia udział uczniów i nauczycieli w specjalnie przygotowanej ofercie zajęć, wykładów i warsztatów. Zapraszamy do zapoznania się z tekstem dra Konrada Łyjaka z Katedry Germanistyki UMCS, który przybliża szczegóły współpracy Koła Naukowego Germanistów z placówkami partnerskimi UMCS.

Fot. Pixabay


Koło Naukowe Germanistów działające na Wydziale Filologicznym UMCS aktywnie uczestniczy w promocji kierunku Germanistyka i Uniwersytetu, organizując edukacyjne warsztaty językowe dla uczniów szkół ponadpodstawowych uczących się języka niemieckiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym. 

W tym roku akademickim zorganizowaliśmy takie warsztaty dla szkół spoza województwa lubelskiego, tj. dla I LO im. St. Staszica w Ostrowcu Świętokrzyskim, Katolickiego LO im. C. K. Norwida w Garwolinie oraz Zespołu Szkół nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie, które odwiedziliśmy kolejno 11 kwietnia oraz 8 czerwca 2022 roku.

Tegoroczne warsztaty są częścią projektu edukacyjnego „Es waren einmal…” przygotowanego przez członków Koła Naukowego Germanistów i opartego na treści baśni braci Grimm. Warsztaty prowadzone są w języku niemieckim. Studenci wykorzystali znane utwory literatury niemieckiej do ukazania zarówno bogactwa i piękna języka niemieckiego, jak i kultury niemieckojęzycznej. Na tegoroczne spotkania z uczniami studenci wybrali treść mało znanej w Polsce baśni braci Grimm „Frau Holle” („Pani Zima”), którą przygotowali w formie scenariusza sztuki teatralnej. Do przedstawienia sztuki zostali zaproszeni sami uczniowie. Następnie uczniowie rozwiązywali przygotowane przez studentów zadania leksykalno-gramatyczne w formie tradycyjnej lub w formie quizu dostępnego w aplikacji:

 1. Najważniejsi w baśni są bohaterowie – pierwsze zadanie polegało na dopasowaniu obrazków do rzeczowników nazywających osoby i przedmioty wymieniane w baśni.
 2. Każda baśń jest napisana w języku niemieckim w czasie przeszłym Imperfekt, ale następne zadanie w formie quizu polegało na przekształceniu czasownika użytego w treści baśni w czasie przeszłym i zapisaniu go w formie czasu teraźniejszego.
 3. Treść baśni została powtórzona w zadaniu polegającym na ułożeniu pojedynczych, rozsypanych akapitów we właściwej kolejności.
 4. W każdej baśni pojawiają się bohaterowie dobrzy i źli, duzi i mali, grubi i chudzi – następne zadanie w formie quizu polegało na wskazaniu właściwego antonimu.
 5. W wybranej przez studentów baśni wielokrotnie pojawiały się przysłówki kierunkowe hin/her. Ich użycie zostało wytłumaczone na przykładzie rozmowy Jasia i Małgosi z baśni „Hänsel und Gretel” („Jaś i Małgosia”). Następnie uczniowie rozwiązywali zadanie gramatyczne polegające na odpowiednim użyciu her/hin + przyimek w zdaniach, których treść nawiązywała do wszystkich baśni braci Grimm.
 6. W omawianej baśni bohaterowie przemierzali pewną drogę. Uczniowie otrzymali więc przygotowane przez studentów mapki i zwroty dotyczące poruszania się (Wegbeschreibung). Słuchali, którędy poruszał się dany bohater, i zaznaczali na swoich mapkach właściwą drogę.
 7. Pod koniec powtórzono treść baśni w zadaniu w formie quizu polegającego na odpowiedzi na pytania do treści baśni.

Spotkanie trwało 1,5 godziny. Najlepsi uczniowie zostali nagrodzeni.

Opisane warsztaty są jednymi z cyklu warsztatów we wspomnianym projekcie. Wszystkie kończą się ogłoszeniem konkursu kreatywnego pisania baśni science-fiction. Ogłoszenie wyników ma nastąpić w Dniu Drzwi Otwartych w UMCS w roku 2023.

Autor: dr Konrad Łyjak, Katedra Germanistyki UMCS

 

  Wszystkie aktualności

  Data dodania
  5 sierpnia 2022