Jak rynki chronią nasze środowisko? - Projekt tłumaczeń tekstów ekonomicznych

O tym, jak rynki mogą ocalić nasze środowisko i sprostać ekologicznym wyzwaniom pisze Kat Dwyer z Foundation for Economic Education. Zachęcamy do zapoznania się z kolejnym ekonomicznym artykułem eksperckim przetłumaczonym przez członków Koła Naukowego Studentów Lingwistyki Stosowanej UMCS w ramach cyklu "Projekt tłumaczeń tekstów ekonomicznych". Projekt jest realizowany dzięki współpracy studentów z Koła Naukowego Austriackiej Szkoły Ekonomii (Wydział Ekonomiczny) oraz Koła Naukowego Studentów Lingwistyki Stosowanej (Wydział Filologiczny).

Tytuł artykułu: 3 sposoby, w jakie rynki chronią nasze środowisko

Podtytuł: Rynki mogą ocalić środowisko. Właściwie już to robią.

Autorzy/rki tłumaczenia: Daniel Jarowicz, Olga Ushakova i Mariola Kosik z Koła Naukowego Studentów Lingwistyki Stosowanej UMCS

Autorka: Kat Dwyer

Źródło: fee.org


Obecny Dzień Ziemi napawa pesymizmem społeczność zajmującą się ochroną środowiska: wojna na Ukrainie wydaje się utrudniać wprowadzanie ambitnych rozwiązań klimatycznych; rosnące ceny paliw wyraźnie uwydatniły naszą teraźniejszą i przyszłą zależność od paliw kopalnych; z kolei na Zachodzie szykuje się kolejne upalne lato. Wyzwania te z pewnością nie będą łatwe do przezwyciężenia. Niemniej jednak w szerszym kontekście ochrony przyrody wciąż istnieją powody do optymizmu ekologicznego i pochodzą z nietypowego źródła: z rynków.

Innowacyjni przedsiębiorcy na różne sposoby starają się wykorzystywać siłę rynków i przepisów dotyczących praw własności w celu poprawy ochrony środowiska. Choć nie zawsze są to działania efektowne i nie zawsze trafiają na pierwsze strony gazet, to jednak te trzy przykłady mają rzeczywisty wpływ na naszą rzeczywistość i niosą potrzebną nadzieję w tegorocznym Dniu Ziemi.

1. Oszczędzanie wody

Susza jest na Zachodzie codziennością, a w obliczu rosnącej liczby ludności kreatywne sposoby gospodarowania ograniczonymi zasobami wody są ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej.

Trout Unlimited (TU) jest jednym z innowatorów angażujących się w rynki wodne w celu ochrony środowiska. TU współpracuje z rolnikami i hodowcami na całym Zachodzie, aby czasowo ograniczyć wykorzystanie wody do celów rolniczych, pozostawiając ją w strumieniu w krytycznych okresach roku, a tym samym przyczyniając się do utrzymania populacji ryb.  W zamian TU wypłaca rekompensatę finansową właścicielom takich gospodarstw, co jest rozwiązaniem korzystnym zarówno dla rolników, jak i dla liczebności ryb.

Tam, gdzie przepływ wody w strumieniu jest prawnie uznany za korzystne rozwiązanie, właściciele gospodarstw mogą zawrzeć dobrowolne porozumienie z grupami ekologicznymi, w celu pozostawienia części ich wody bez utraty przysługujących im do niej praw. Wykorzystanie rynków w ten sposób pozwala na jak najlepsze zagospodarowanie tego cennego zasobu, a osobom zaangażowanym w ochronę środowiska daje mechanizm ustalania cen, dzięki któremu można uświadomić sobie wartość wody w kontekście jej oszczędzania.

2. Utrzymanie siedlisk dzikich zwierząt

Wraz ze wzrostem znaczenia tych terenów w ostatnich latach zachodnie stany USA, takie jak Montana, stają w obliczu rosnącej presji związanej ze wzrostem populacji i rozwojem miast. Ten wzrost zagraża integralności siedlisk na rozległych, prywatnych terenach uprawnych w regionie, które zapewniają zimą schronienie wielu gatunkom zwierząt, w tym łosiom - kluczowym przedstawicielom ekosystemu tego regionu. Prywatni partnerzy dążą do zawarcia innowacyjnych umów w celu ochrony tych krajobrazów i siedlisk.

W Paradise Valley w Montanie, organizacja Property and Environment Research Center oraz Greater Yellowstone Coalition nawiązały współpracę z rodziną farmerów w celu wygospodarowania 500 akrów ich rancza na przezimowanie dla łosi. Umowa ta jest całkowicie dobrowolna, a także finansowana ze środków prywatnych i nie wymaga nadzoru rządowego.

W wielu przypadkach właściciel gruntu jest gotów zagospodarować go pod kątem ochrony środowiska, ale nie chce zawrzeć takiej umowy z rządem, bo ta zakłada jej bezterminowy zakres obowiązywania. Umowa o zajmowaniu tego terenu przez łosie lub krótkoterminowa dzierżawa siedliska stanowi dla wielu właścicieli gruntów mniej uciążliwą, prywatną alternatywę. Bardziej elastyczne rozwiązania tego typu oznaczają więcej możliwości ochrony środowiska.

3. Poprawa dobrostanu lasów

Po stu latach starań rządu federalnego o jak najszybszą interwencję w przypadku pożarów lasów, pożary na Zachodzie USA stały się znacznie większe i intensywniejsze ze względu na akumulację materiałów palnych, takich jak martwe drzewa czy przerośnięta roślinność. Niestety, sytuacja ta stała się nową normą, a zachodnie społeczności co sezon przygotowują się do walki z kolejnymi niszczycielskimi pożarami.

Służba Leśna oznaczyła prawie 26 milionów hektarów lasów, na których występuje ekstremalne zagrożenie pożarowe i które wymagają aktywnej odnowy. Przy obecnym tempie i skali działań, rozwiązanie kwestii stale rosnących zaległości w realizacji projektów odnowy lasów zajęłoby tej agencji dziesiątki lat. Na szczęście innowatorzy znaleźli sposób, aby wykorzystać sektor prywatny do pomocy w przeprowadzeniu tego niezwykle potrzebnego przedsięwzięcia.

Blue Forest to grupa zajmująca się ochroną przyrody, która we współpracy z World Resources Institute zainicjowała projekt o nazwie Forest Resilience Bond. W ramach tego innowacyjnego instrumentu finansowego inwestorzy prywatni, jak np. towarzystwo ubezpieczeniowe lub firma zajmująca się inwestycjami typu impact-investment, finansują obligacje, a interesariusze, którzy odniosą korzyści z odnowy lasu, np. stan lub przedsiębiorstwo użyteczności publicznej, zobowiązują się spłacić inwestorów wraz z odpowiednią stopą zwrotu w miarę uzyskiwania korzyści z odnowy lasu.

Pierwszy projekt Forest Resilience Bond został po raz pierwszy przeprowadzony w Tahoe National Forest, przy czym Służba Leśna szacuje, że narzędzie to skróci czas realizacji projektu do jedynie czterech lat. Ten innowacyjny model zapewnia pomoc finansową do zwiększenia tempa i skali projektów odnowy lasów o kluczowym znaczeniu, co jest korzystne zarówno dla lasów, jak i dla zachodniej społeczności stanów USA.

Z pewnością nadal istnieje wiele ekologicznych wyzwań, które wymagają naszej uwagi i kreatywnego myślenia. Na szczęście dzięki zastosowaniu takich narzędzi rynkowych, jak prawa własności, mechanizmy ustalania cen oraz pozostałe środki motywujące, istnieją możliwości, by chronić przyrodę poprzez elastyczne, oparte na współpracy umowy. Tego typu podejście pomaga zniwelować przepaść między różnymi interesariuszami i oferuje trwałe rozwiązania. Zatem niezależnie od tego, co można by usłyszeć na ten temat, obecny Dzień Ziemi daje nam wiele powodów do optymizmu właśnie za sprawą rynków.


Projekt Tłumaczeń Tekstów Ekonomicznych 2022

Studenci wybierają teksty publikowane na portalach mises.org i fee.org, które są prowadzone przez Mises Institute oraz Foundation for Economic Education – jedne z najbardziej wpływowych ekonomicznych think-tanków w USA. Następnie wskazany tekst przechodzi przez proces tłumaczenia i redakcji, by na końcu zostać opublikowany na stronie UMCS (zakładka „Nauka na UMCS”).

Dzięki temu studenci zyskują dodatkową możliwość rozwoju oraz poszerzania swoich zainteresowań. Nabywają także umiejętności w zrozumieniu i odpowiedniej interpretacji treści w języku angielskim. Do szerokiej tematyki publikowanych tekstów zaliczyć można m.in.: rynek surowców, bezpieczeństwo energetyczne, rynki finansowe, gospodarkę globalną, bankowość, cykle koniunkturalne czy inflację.

Merytoryczną opiekę nad projektem sprawują: dr Łukasz Jasiński (Wydział Ekonomiczny) oraz dr Agnieszka Potyrańska (Wydział Filologiczny).

Dobór tekstu: Maryna Polozenko z Koła Naukowego Austriackiej Szkoły Ekonomii UMCS

Tłumaczenie: Daniel Jarowicz, Olga Ushakova i Mariola Kosik z Koła Naukowego Studentów Lingwistyki Stosowanej UMCS

Koordynatorzy projektu: dr Łukasz Jasiński, dr Agnieszka Potyrańska

 

Zdjęcie przedstawia logo Koła Naukowego Austriackiej Szkoły Ekonomii UMCSZdjęcie przedstawia logotyp Katedry Lingwistyki Stosowanej UMCS

fot. ejaugsburg

    Wszystkie aktualności

    Data dodania
    10 czerwca 2022