Instytut Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach UMCS - kierunki badań

Zapraszamy do obejrzenia kolejnego filmu dotyczącego działalności badawczej i artystycznej instytutów i szkół doktorskich UMCS. Dzisiaj prezentujemy Państwu Instytut Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach, funkcjonujący w ramach Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS.

W skład Instytutu wchodzi 6 katedr: Katedra Dziennikarstwa, Katedra Informatologii, Bibliologii i Edukacji Medialnej, Katedra Komunikacji Medialnej, Katedra Teorii Mediów, Katedra Mediatyzacji, Katedra Komunikacji Politycznej oraz Pracownia Badań nad Instytutem Literackim w Paryżu.

Pracownicy Instytutu poza swoją aktywnością badawczo-naukową pełnią również funkcje przewodniczących najważniejszych dla środowiska medioznawczego towarzystw i komitetów naukowych. Redagują „Mediatization Studies” – międzynarodowe czasopismo naukowe poświęcone medioznawstwu i tematyce mediatyzacji. Z otoczeniem społeczno-gospodarczym współpracują m.in. w zakresie: opracowywania ekspertyz, analiz, sondaży, tworzenia programów telewizyjnych oraz wypowiedzi medialnych. Są także laureatami prestiżowych nagród, w tym m.in.: „Media and Democracy Karol Jakubowicz Award”, Nagrody KRRiT im. dr. Pawła Stępki oraz Polskiej Nagrody Filmowej ORŁY.

 

Instytut Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach UMCS

Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS

Film zrealizowany przez Biuro Promocji i Popularyzacji Nauki UMCS

 

    Wszystkie aktualności

    Data dodania
    15 maja 2024