Folder UMCS pt. „Siła relacji”

„Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej kreuje swoją tożsamość od niemal 80 lat. Jako największa uczelnia we wschodniej Polsce pełni nie tylko istotną funkcję edukacyjną, kulturową i opiniotwórczą, ale ma także znaczący wkład w budowanie gospodarki opartej na wiedzy. (…) sukces w dzisiejszych czasach osiągają jedynie te organizacje, w których współpraca oparta na partnerstwie jest silnie zakorzeniona w kulturze i reprezentowana w codziennym działaniu". – to słowa wstępu prof. dr. hab. Radosława Dobrowolskiego Rektora UMCS zamieszczone w najnowszym folderze Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, pt. „Siła relacji”.

Szanowni Państwo,

zachęcamy do zapoznania się z publikacją Biura Promocji i Popularyzacji Nauki poświęconą Uczelni. W folderze znajdują się krótkie charakterystyki wszystkich Wydziałów oraz jednostek organizacyjnych, których działalność stanowi istotny wkład w rozwój badawczy, edukacyjny, kulturowy oraz sportowy naszego Uniwersytetu.

Do Państwa dyspozycji oddajemy publikację w dwóch wersjach językowych (polskiej i angielskiej).

 

 

fot. Bartosz Proll

    Wszystkie aktualności

    Data dodania
    19 maja 2022