Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych

5 maja obchodzimy Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. W Polsce to również Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną. W ramach obchodów tego dnia zapraszamy do zapoznania się z artykułem eksperckim, który przygotowała dr Anna Bieganowska-Skóra: adiunkt w Katedrze Pedeutologii i Edukacji Zdrowotnej UMCS, Sekretarz zarządu Lubelskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki. Interesuje się przede wszystkim wizerunkiem osób z niepełnosprawnością w mediach, modelem społecznym niepełnosprawności oraz wdrażaniem 8. Artykułu Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych.

Grafika: Gerd Altmann/Pixabay 


Ostatnio bardzo popularne stało się świętowanie nietypowych okazji. W całym kalendarzu świąt nietypowych znaleźć możemy zarówno dni żartobliwe, jak i skłaniające do refleksji czy nawet działania. Dziś akurat mamy okazję należącą do tej drugiej grupy. 5 maja to Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych oraz Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Nazwy dwie, używane niekiedy zamiennie, ale tak naprawdę chodzi o to samo: godność, szacunek i poszanowanie praw osób z niepełnosprawnościami.

Ile osób tego dnia świętuje?

O osobach z niepełnosprawnością mówi się, że stanowią „największą mniejszość na świecie”. Według różnych źródeł w Polsce żyje od blisko 5 do ponad 7,5 miliona osób z niepełnosprawnościami, w Europie  ok. 80 milionów, a w skali całego świata  ponad miliard osób.

Skąd się bierze dyskryminacja?

Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej wszyscy jesteśmy równi wobec prawa i mamy prawo do równego traktowania. Zdarza się jednak, że niektóre grupy ludzi traktowane są inaczej, gorzej niż inni w porównywalnych sytuacjach. Jeśli powodem gorszego traktowania jest przynależność określonej grupy, mamy do czynienia z dyskryminacją. Skutkiem dyskryminacji jest wykluczenie społeczne, ale też towarzyszące na co dzień osobom dyskryminowanym poczucie wstydu i bycia zależnym od innych, bezsilność, bezradność, lęk, smutek czy brak wiary w pozytywną zmianę. Przyznają Państwo, że z takim bagażem trudno iść przez życie, zwłaszcza gdy ma się dodatkowe trudności.

Dyskryminacja bezpośrednia ze względu na niepełnosprawność ma miejsce, kiedy osoba, z powodu swojej niepełnosprawności, traktowana jest gorzej niż inna osoba w podobnej sytuacji. Natomiast z dyskryminacją pośrednią mamy do czynienia, gdy jakiś przepis, kryterium lub praktyka stawiają w szczególnie niekorzystnej sytuacji osoby niepełnosprawne w porównaniu do innych osób.

Mimo rosnącej widzialności społecznej osób z niepełnosprawnościami, w Polsce obecnie co dziesiąty obywatel deklaruje, że nie zna w ogóle takich osób, a co trzeci  zna takie osoby „niezbyt dobrze lub tylko z widzenia”. Brak kontaktu, a w ślad za tym rzetelnej wiedzy na temat niepełnosprawności może uruchomić tzw. łańcuch dyskryminacji. Pierwszym jego ogniwem są stereotypy  uogólnione, uproszczone, sztywne przekonania na temat określonej grupy osób, które przypisujemy wszystkim jej członkom tylko na podstawie ich przynależności do określonego grona. Od nich już tylko krok do uprzedzeń  intensywnych, trwałych, opartych na błędnym uogólnieniu i negatywnych uczuciach postaw. Gdy uprzedzenia prowadzą do zachowań, które ograniczają czyjeś prawa i wolności; powodują nierówne traktowanie różnych osób znajdujących się w takiej samej lub porównywalnej sytuacji  mówimy o dyskryminacji.

Co robić, aby przeciwdziałać dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami?

Literatura przedmiotu mówi o tym, aby zwiększać wiedzę na temat samej niepełnosprawności  pokazywać potencjał, możliwości i prawdziwe potrzeby osób z niepełnosprawnościami; eksponować je społecznie i uświadamiać w zakresie swoich praw; respektować obowiązujące przepisy prawa, a jeśli jest taka potrzeba  prowadzić do ich modyfikacji. Bardzo ważną kwestią są również edukacja i wychowanie  do szacunku, poszanowania drugiego człowieka, jego godności, do empatii, rozwijanie kultury tolerancji i akceptacji.

O dyskryminacji – nietypowo

Często nie mamy świadomości obszarów, w których osoby z niepełnosprawnością są dyskryminowane. Nie zawsze zdajemy sobie sprawę z tego, że nierówności w traktowaniu dotyczą bardzo podstawowych, a zarazem bardzo intymnych kwestii. Na jedną z nich chciałabym dziś zwrócić uwagę.

Czy ktoś z Państwa wybierając się do kina, teatru, na ploteczki z przyjaciółką czy bardzo poważne spotkanie służbowe już dzień wcześniej ogranicza ilość przyjmowanych płynów czy jedzenia albo bierze leki przeciwbiegunkowe?
Czy ktoś z Państwa uzależnia swoje wyjścia z domu od dostępu do publicznej toalety?
Czy ktoś z Państwa zmuszony był kiedykolwiek do dokonywania czynności higienicznych na ławce w parku, podłodze w publicznej toalecie, aptece czy restauracji, tylnym siedzeniu samochodu?
Z dużą dozą prawdopodobieństwa mogę założyć, że odpowiedź na każde z powyższych pytań brzmi: NIE.

Proszę sobie wyobrazić, że w Polsce żyje ok. 150 tysięcy osób, dla których powyższe dylematy są przykrą codziennością. Mowa o dorosłych osobach, które ze względu na niepełnosprawność, wiek lub chorobę nie kontrolują czynności fizjologicznych i co 3-4 godziny, samodzielnie lub korzystając z pomocy opiekuna, muszą zmienić pieluchę lub dokonać innych czynności higienicznych w pozycji leżącej. Tymczasem nie ma miejsc, w których można byłoby to bezpiecznie zrobić. Skutkiem tego osoby o takich potrzebach często muszą zrezygnować z udziału w życiu społecznym czy towarzyskim.

Dlatego dokładnie rok temu, 5 maja 2021 roku, 5 Prezesek organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami postanowiło zawalczyć o godność swoich Beneficjentów, zawiązując w Belwederze koalicję, prowadzącą akcję społeczną „Przewijamy Polskę”. Celem akcji jest stworzenie w całym kraju sieci komfortek – miejsc, w których w godnych i bezpiecznych warunkach, będzie można wykonać wspomniane, niezbędne zabiegi higieniczno-pielęgnacyjne. Koalicja dba również o opracowanie wytycznych, jakie te miejsca powinny spełniać oraz prowadzi rejestr spełniających standardy komfortek. Obecnie na liście znajduje się 20 lokalizacji.

 

Do Koalicji należy - oprócz Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Dorosłych z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „Żurawinka” z Poznania, Fundacji Mali Siłacze z Krakowa, gliwickiej Fundacji NieOdkładalni oraz warszawskiej Fundacji Integracja – przystąpiło Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki.

Film ukazujący problem

Rozmowa z inicjatorką Akcji, Anną J. Nowak, mamą Agnieszki, z poznańskiej „Żurawinki”

 

    Wszystkie aktualności

    Data dodania
    5 maja 2022