„Lublin jak poemat” – zapraszamy na spacery Stowarzyszenia „Literat”

Stowarzyszenie Edukacji i Kultury „Literat” złożone z absolwentów i pracowników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej zaprasza na spacery poświęcone lubelskiej poezji „Lublin jak poemat – śladami poetów i literackich towarzystw”. Pierwszy spacer odbył się w ubiegłą sobotę (20 sierpnia). Na ulicach lubelskiej „Starówki” można było zastać Józefa Czechowicza i Franciszkę Arnsztajnową.

Kamienie, kamienice, ściany ciemne, pochyłe (…) (J. Czechowicz, Poemat o mieście Lublinie¸ Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Wojewódzki Ośrodek Kultury, 2007)

Tymi słowami uczestnicy pierwszego spaceru literackiego zostali powitani na Placu po Farze przez aktora odgrywającego postać Józefa Czechowicza. Stare Miasto w Lublinie na chwilę zostało przejęte przez aurę przedwojennej literackiej „bohemy”. Podczas wydarzenia przewodnik wraz z legendarnym poetą oprowadzali zainteresowanych po różnych zakątkach, gdzie niegdyś tętniło życie lubelskich grup artystycznych.  Ostatnim przystankiem przechadzki było spotkanie z Franciszką Arnsztajnową, która zachęcała do wstąpienia do Związku Literatów Polskich, jak również zaprezentowała swój utwór pt. „Muzyka ulicy Złotej” w formie monodramu. Za warte uwagi trzeba też uznać, że niektóre wiersze ww. poetów zostały poddane interpretacji muzycznej przez przewodnika w trakcie spaceru, m.in. „Na wsi” Józefa Czechowicza czy „Muzyka ulicy Złotej” Franciszki Arnsztajnowej.

W role Arnsztajnowej, Czechowicza i przewodnika wcielili się odpowiednio: Patrycja Szura, Patryk Grzegorczyk i Daniel Obroślak.

Projekt „Lublin jak poemat – śladami poetów i literackich towarzystw” obejmuje serię czterech spacerów, w których uczestnicy mogą poznać Lublin od całkiem innej, “literackiej” strony. Uczestnicy w ramach cyklu odwiedzą zaułki Lublina, gdzie inspiracja i wyjątkowa historia przeplatały się ze sobą, a także będą mogli bliżej zapoznać się z twórczością wybitnych literatów tworzących w czasie międzywojnia, jak również na przełomie XX i XXI wieku (Julia Hartwig, Franciszka Arnsztajnowa, Józef Czechowicz, Józef Łobodowski).

Przedsięwzięcie realizowane jest dzięki wsparciu Miasta Lublin w ramach programu Miasto Kultury 2022.

Zapraszamy na kolejne spacery!


Harmonogram kolejnych spacerów:

2. spacer - 27 sierpnia, godz. 12:00, zbiórka: Brama Krakowska, spacer z Józefem Łobodowskim i Julią Hartwig,

3. spacer - 18 września, godz. 12:00, zbiórka: Pomnik Józefa Czechowicza (pl. Józefa Czechowicza), spacer z Józefem Czechowiczem i Franciszką Arnsztajnową,

4. spacer 25 września, godz. 12:00, zbiórka: Brama Krakowska, spacer z Józefem Łobodowskim i Julią Hartwig

Fot. Justyna Dyjak

Autorka grafiki: Joanna Mróz

    Wszystkie aktualności

    Data dodania
    23 sierpnia 2022