Wsparcie finansowe w ramach Programu LIFE (2014-2020)

Program LIFE (2014-2020) jest jedynym instrumentem finansowym zarządzanym przez Komisję Europejską koncentrującym się wyłącznie na współfinansowaniu projektów z dziedziny ochrony środowiska i klimatu.

Jego głównym celem jest wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacja unijnej polityki w tym zakresie, a także identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla problemów dotyczących środowiska, w tym przyrody.

W Polsce rolę Krajowego Punktu Kontaktowego pełni Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, działając na mocy Porozumienia z Ministrem Środowiska. NFOŚiGW udziela ponadto współfinansowania dla projektów LIFE.

Standardowe dofinansowanie projektu LIFE przez Komisję Europejską wynosi do 60% wartości kosztów kwalifikowanych, a w przypadku projektów przyrodniczych służących gatunkom i siedliskom priorytetowym do 75%. Polscy Wnioskodawcy mogą dodatkowo ubiegać się o współfinansowanie projektu ze środków krajowych NFOŚiGW, uzupełniając montaż finansowy przedsięwzięcia nawet do 95% kosztów kwalifikowanych.

W ramach współfinansowania programu LIFE ze środków NFOŚiGW beneficjentem mogą być jednostki samorządowe różnych szczebli, państwowe jednostki budżetowe, jednostki badawcze i naukowe, firmy oraz organizacje pozarządowe. Możliwe jest również uzyskanie dofinansowania projektów realizowanych wspólnie przez kilka podmiotów, a także projektów międzynarodowych (realizowanych przez podmioty z różnych krajów UE). Przedsięwzięcie, którego dotyczy współfinansowanie NFOŚiGW musi dotyczyć obszaru Polski. Szczegółowe informacje są dostępna na stronie Programu LIFE.

Struktura Programu oraz poszczególne obszary priorytetowe:

Szczegółowe informacje o Programie znajdują się na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

    Aktualności

    Data dodania
    11 kwietnia 2017