Własność intelektualna. Jak ją chronić? - dr hab. Adrian Niewęgłowski, prof. UMCS

Z własnością intelektualną każdy z nas spotyka się codziennie – słuchając muzyki, przeglądając strony internetowe czy robiąc zakupy. Jakie są zagrożenia związane z korzystaniem z własności intelektualnej? Co grozi za złamanie praw twórców?

O tym, kiedy spotykamy się z pojęciem własności intelektualnej i w jaki sposób możemy ją chronić, opowiada dr hab. Adrian Niewęgłowski, prof. uczelni, wykładowca Wydziału Prawa i Administracji UMCS. Dwukrotny laureat nagrody Ministra Edukacji i Nauki w konkursie Prezesa Urzędu Patentowego na najlepsze prace z dziedziny własności intelektualnej, współautor Systemu prawa prywatnego.

 

 

Film został zrealizowany przez Biuro Promocji i Popularyzacji Nauki UMCS.

 

    Aktualności

    Data dodania
    27 kwietnia 2022