Aktualności

Warsztaty „Languages without borders”

22 i 23 marca br. odbyły się kolejne już warsztaty prowadzone przez studentów zagranicznych UMCS dla uczniów szkół średnich i podstawowych.

Warsztaty pod hasłem „Languages without borders” zostały zorganizowane w Szkole Podstawowej nr 18 im. Macieja Rataja oraz w Prywatnym Liceum im. Królowej Jadwigi w Lublinie. Warsztaty były kolejnymi już wydarzeniami zorganizowanym w formule Outreach Program for High Schools. Celem warsztatów jest integracja międzykulturowa studentów zagranicznych studiujących na naszym Uniwersytecie oraz promocja anglojęzycznej oferty kształcenia UMCS wśród uczniów szkół średnich. Spotkania odbywają się w ramach realizacji projektu Welcome to Poland – „UMCS 4 All” finansowanego ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA).

Spotkania z młodzieżą polegały na przeprowadzeniu dla ośmiu klas warsztatów językowo-kulturowych. W spotkaniach z uczniami wzięli udział: Anna Sanga – pochodząca z Tanzanii studentka Tourism Management na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, studenci International Relations na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa: Maciej Cieciora oraz pochodzący z Ukrainy Volodymyr Vityk oraz studenci Data Science na Wydziale Ekonomicznym: pochodząca z Tajlandii Raiwin Veeraplin oraz pochodzący z Tanzanii Innocent Novart.

Kierownikiem projektu jest dr Ewelina Panas – Pełnomocnik Rektora ds. umiędzynarodowienia kształcenia.

    Aktualności

    Data dodania
    24 marca 2023