Uniwersytety Partnerskie

Instytut Pedagogiki realizuje współpracę badawczo-dydaktyczną z następującymi uczelniami

Kraj

Miasto

Uniwersytet

Rosja

Moskwa

Moskiewski Państwowy Uniwersytet im. M.W. Łomonosowa

Ukraina

 

Drohobycz

Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im.

Iwana Franki w Drohobyczu

Łuck

Wołyński Uniwersytet Państwowy im. Łesi Ukrainki

Lwów

Lwowska Narodowa Akademia Sztuk

Kijów

Instytut Edukacji Pedagogicznej i Edukacji Dorosłych Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy

Połtawa

Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. V.G. Karolenko 

Słowacja

Bańska Bystrzyca

Uniwersytet Macieja Bela