UMCS z dofinansowaniem na komercjalizację!

Centrum Transferu Wiedzy i Technologii UMCS z wielką radością informuje, że konsorcjum Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej i Uniwersytetu Medycznego w Lublinie otrzymało dofinansowania na realizację projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0” w wysokości 1.900 000,00 zł. W konkursie zajęliśmy 7. miejsce na 38 złożonych wniosków.

Celem programu „Inkubator Innowacyjności 4.0” jest wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności w zakresie komercjalizacji.

Realizacja programu przyczyni się do promocji osiągnięć naukowych pracowników Uczelni, zwiększenia ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz wzmocnienia współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym. Planowane działania będą obejmować m.in.:

 • prowadzenie prac przedwdrożeniowych mających na celu podniesienie gotowości technologicznej rozwiązań opracowanych na Uczelniach w ramach mini-grantów;
 • przygotowanie projektów komercjalizacji wyników prac B+R, w tym analiz potencjału rynkowego, gotowości wdrożeniowej oraz wycen;
 • wspieranie powstawania spółek technologicznych typu spin-off na bazie technologii i know-how Uniwersytetu;
 • promocję oferty technologicznej Uczelni oraz udział w wystawach i targach typu „science to business”;
 • wzmacnianie współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym w zakresie wdrażania wyników badań naukowych i prac rozwojowych.

Liderem projektu, który będziemy realizować od 1 września 2020 r. do 31 grudnia 2022 r., jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.

„Inkubator Innowacyjności 4.0” jest współfinansowany ze środków przeznaczonych na naukę w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4) przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Lista rankingowa wniosków zgłoszonych do programu „Inkubator Innowacyjności 4.0” [PDF]

  Aktualności

  Data dodania
  6 sierpnia 2020