UMCS dla samorządów - relacja i prezentacje

12 marca br. w Inkubatorze Medialno-Artystycznym UMCS odbyła się konferencja „UMCS dla Samorządu”. Celem przewodnim wydarzenia było przedstawienie oferty Uniwersytetu oraz nawiązanie szerszej współpracy na linii nauka - samorząd.

W konferencji wzięli udział: JM Rektor UMCS - prof. dr hab. Stanisław Michałowski, Prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej - prof. dr hab. Ryszard Dębicki, Wicemarszałek Województwa Lubelskiego - Artur Walasek, Członek Zarządu Województwa Lubelskiego - Paweł Nakonieczny, Dziekani Wydziałów UMCS, naukowcy oraz ponad 70 przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, w tym Michał Cholewa i Jacek Sobczak – Wicemarszałkowie poprzedniej kadencji.

Witając zgromadzonych gości JM Rektor UMCS prof. Stanisław Michałowski podkreślił, że „pole do współpracy jest bardzo szerokie. Samorządy mają ogromne potrzeby w wielu dziedzinach, wobec tego UMCS ze swoim potencjałem naukowym i badawczym może wiele im pomóc, począwszy od historyków, heraldyków, po zadania związane chociażby z opieką społeczną”. Dziekan Wydziału Filozofii i Socjologii, prof. Teresa Pękala wskazała na zmieniającą się rolę nauk humanistycznych we współpracy Uniwersytetu z otoczeniem zewnętrznym.

Artur Walasek, Wicemarszałek Województwa Lubelskiego przekonywał, że „w kontekście nowego RPO niezbędna będzie współpraca z uczelniami. Współpraca biznesu, nauki i samorządu to przyszłość i jedyna właściwie możliwość wykorzystania środków europejskich”. O możliwościach realizacji wspólnych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej i Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój mówiła Dyrektor Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie, Izabela Byzdra. Zainteresowani tematem funduszy unijnych mogli poznać szczegóły przy stoisku informacyjnym Urzędu Marszałkowskiego.

Dr Dagmara Kociuba, Kierownik Centrum Innowacji i Komercjalizacji Badań UMCS wskazała najważniejsze płaszczyzny współpracy na linii nauka - samorząd, tj. planowanie przestrzenne, ekologię, edukację, a także podkreśliła rolę Centrum w koordynowaniu tych działań z ramienia UMCS.

W dalszej części konferencji Samorządowcy mogli zapoznać się z ofertą poszczególnych Wydziałów Uniwersytetu w zakresie m.in. opracowania i konsultowania dokumentów strategiczno-planistycznych, w tym planów zagospodarowania przestrzennego, strategii, analiz finansowych JST, programowania rozwoju lokalnego, partnerstwa, dialogu obywatelskiego. Ponadto jednostki samorządu terytorialnego mogą liczyć na pomoc w działaniach z zakresu ochrony i monitoringu środowiska oraz oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko.  Uczelnia posiada także bogate zaplecze do opracowania materiałów promocyjno-reklamowych oraz realizacji projektów promocyjnych i kulturalnych dla gmin. Naukowcy UMCS oferują współpracę w tworzeniu i przetwarzaniu baz danych przestrzennych, wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań z zakresu np. e-administracji, a ponadto prowadzenie badań statystycznych, socjologicznych, rynkowych i marketingowych z zakresu turystyki, gospodarki i kultury oraz tłumaczenia i konsultacje językowe.

W ofercie UMCS znajdują się też studia podyplomowe, liczne kursy i szkolenia, w tym zamawiane oraz certyfikowane kursy językowe posiadające akredytację Urzędu Służby Cywilnej. Dojrzałe osoby zaprasza Uniwersytet III Wieku. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyła się oferta Uniwersytetu Dziecięcego. Tuż po konferencji wolę uruchomienia nowej filii wyraziła kolejna gmina Lubelszczyzny.

Konferencja była organizowana pod honorowym patronatem Sławomira Sosnowskiego - Marszałka Województwa Lubelskiego.

Patroni medialni: TVP Lublin, Radio Lublin, Radio Centrum, Dziennik Wschodni, Magazyn Lubelski Lajf, Panorama Lubelska.

Partnerami Konferencji byli Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie oraz Związek Gmin Lubelszczyzny.

Organizatorzy: Centrum Innowacji i Komercjalizacji Badań UMCS oraz Wydział Filozofii i Socjologii UMCS.

Osoba do kontaktu z JST: mgr Wirginia Gieryng-Cieplak, tel. 81 537 55 40, 501 339 629, e-mail: wirginia.gieryng@umcs.pl