UMCS na konferencji "Innowacje w praktyce"

W dniach 5 i 6 kwietnia 2018 r. odbyła się kolejna, V Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Innowacje w praktyce", której organizatorami były lubelskie uczelnie wyższe, Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie oraz Centrum Innowacji Naukowo-Edukacyjnych w Lublinie.

Celem wydarzenia była integracja środowiska naukowego, badaczy oraz młodych pracowników z różnych dziedzin nauki, kreujących innowacyjne metody w zakresie nowych rozwiązań z obszarów: techniki, nauk przyrodniczych i medycznych. W konferencji wzięli udział reprezentanci przedsiębiorstw przemysłowych, pracownicy naukowi, studenci i doktoranci z kraju i zagranicy, a także przedstawiciele władz samorządowych.

W organizację działań z ramienia UMCS zaangażowali się pracownicy i studenci Wydziału Chemii oraz Centrum Transferu Wiedzy i Technologii UMCS. Ich aktywność koordynowały: dr hab. Agnieszka Nosal-Wiercińska oraz dr hab. Małgorzata Wiśniewska. Duże wrażenie na uczestnikach konferencji zrobiły m.in. prezentacje chemiczne zademonstrowane przez studentów z kół naukowych "Bioaktywni", "Alkahest", "Sherlok".

    Aktualności

    Data dodania
    24 kwietnia 2018