UMCS dla biznesu – nowy film promocyjny

Miło nam poinformować o nowym spocie promocyjnym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie skierowanym do otoczenia społeczno-gospodarczego.

Celem produkcji filmu jest zwiększenie rozpoznawalności Uniwersytetu jako partnera społeczno-gospodarczego, mającego zdolności do rozwijania i wdrażania nowych technologii, innowacyjnych projektów, a także posiadającego kapitał intelektualny i rozbudowane zaplecze badawcze w wielu dziedzinach nauki.

Film przedstawia potencjał naukowo-badawczy oraz odnosi się do dotychczasowych doświadczeń. Pokazuje nowoczesną aparaturę badawczą, laboratoria oraz wybrane wdrożenia wynalazków na rynek.

Jednostką odpowiedzialną za współpracę nauka-biznes jest Centrum Transferu Wiedzy i Technologii UMCS. W spocie reklamowym zasygnalizowane zostały najważniejsze obszary jego działalności: wdrażanie technologii opracowanych na UMCS do przemysłu, realizację projektów badawczo-rozwojowych w sferze nauka – biznes, przygotowywanie opinii o innowacyjności technologii, opracowanie indywidualnej oferty współpracy przedsiębiorcy z Uniwersytetem, koordynację realizowanych usług badawczych.

Zapraszamy do obejrzenia!


Film został zrealizowany w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności+” realizowanego przez konsorcjum Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej i Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II, współfinansowany ze środków przeznaczonych na naukę w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).

    Aktualności

    Data dodania
    22 stycznia 2019