UMCS członkiem konsorcjum w programie Horyzont 2020

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, jako członek międzynarodowego konsorcjum, otrzymał dofinansowanie dla projektu ACTPHAST 4.0 w programie Horyzont 2020.

Projekt ACTPHAST 4.0 przez 4 lata będzie finansował wdrażanie najnowocześniejszych technologii fotonicznych. Wsparcie będzie przeznaczone w szczególności dla małych i średnich przedsiębiorstw, które chciałby wdrożyć nowe, innowacyjne technologie, usługi lub produkty z wykorzystaniem technologii światłowodowych. Głównym celem projektu jest stymulowanie wzrostu przychodów i miejsc pracy w przedsiębiorstwach oraz digitalizacja przemysłu europejskiego.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej będzie w ramach konsorcjum pośredniczyć w pozyskiwaniu grantów dla MŚP i je współrealizować.

Zainteresowanych przedsiębiorców zapraszamy do kontaktu z Centrum Transferu Wiedzy i Technologii UMCS:
Anna Grzegorczyk
tel. 81 537 55 41
e-mail: anna.grzegorczyk@umcs.pl lub biznes@umcs.pl

    Aktualności

    Data dodania
    16 listopada 2017