Aktualności

UMCS Bohaterom! - zbiórka darów do 18 XII

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie po raz kolejny przyłącza się do akcji „Rodacy Bohaterom” organizowanej przez Stowarzyszenie Odra-Niemen z siedzibą we Wrocławiu. Akcja została zainicjowana w 2010 roku dzięki współpracy stowarzyszenia z płk. Weroniką Sebastianowicz, Prezesem Stowarzyszenia Żołnierzy AK na Białorusi. Celem akcji „Rodacy Bohaterom” jest pomoc polskim kombatantom, pedagogom, działaczom, seniorom oraz rodzinom w Polsce i na Kresach. Od kilku lat zakres podejmowanych działań został rozszerzony i, poza zbiórką darów, obejmuje m.in. renowacje miejsc pamięci czy szeroko pojmowaną edukację historyczną.

W bieżącym roku zbiórka darów na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie odbędzie się od 9 listopada do 18 grudnia. Artykuły chemii gospodarczej, środki ochrony indywidualnej przed COVID19, żywność, kartki oraz listy z ogólnymi życzeniami i wsparciem dla kombatantów można przynosić od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-18:00 do Stołówki akademickiej „Trójka” mieszczącej się przy ulicy Langiewicza 16. Dary można zostawić w recepcji lub przekazać kierownikowi obiektu – Pani Magdalenie Zawadzkiej.

Akcję można wesprzeć również finansowo, dokonując wpłaty na konto Stowarzyszenia Odra-Niemen: Bank PKO BP, nr konta: 41 1440 1185 0000 0000 1283 9308, z dopiskiem UMCS-RODACY-BOHATEROM.

Wszystkie zebrane w trakcie akcji podarunki zostaną przekazane w pierwszej kolejności środowisku kombatanckiemu (byłym żołnierzom Armii Krajowej, Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” (WiN) i Narodowych Sił Zbrojnych) z województwa lubelskiego, a następnie kombatantom mieszkającym na terytorium Białorusi, Litwy, Łotwy i Ukrainy.

Współpraca Uczelni z Lubelskim Oddziałem Stowarzyszenia Odra-Niemen trwa nieprzerwanie od sześciu lat. Począwszy od 1 grudnia 2014 roku do 21 kwietnia 2017 roku Koło Naukowe „Doradztwo i Komunikacja w Biznesie” cyklicznie przeprowadzało na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS zbiórki żywności oraz środków czystości i pielęgnacji dla kombatantów. Od 2018 roku do akcji włączyły się poszczególne wydziały uniwersytetu. W międzyczasie na WFiS UMCS odbyło się wiele spotkań z byłymi żołnierzami Armii Krajowej, podczas których studenci otrzymali prawdziwe lekcje patriotyzmu i umiłowania ojczyzny. Władze UMCS i WFiS UMCS miały zaszczyt gościć w murach Uczelni m.in. ppłk. Waldemara Kruszyńskiego, ps. „Trzynastka” – majora, kombatanta z czasów okupacji oraz drugiej konspiracji, obecnie prezesa Zarządu Obwodu Warszawa Zrzeszenia WiN; kpt. Tadeusza Jurkowskiego, ps. „Szary” – żołnierza Grupy „Północ” AK; kpt. w st. spocz. Longina Rozwadowskiego, ps. „Wilk” – żołnierza walczącego w oddziałach partyzanckich AK i WiN, przedstawiciela Okręgu Lubelskiego Związku Oficerów Rezerwy RP oraz kpt. Jana Jabłonca, ps. „Fiat” – żołnierza walczącego w oddziale AK Zdzisława Brońskiego, ps. „Uskok” w 1944 roku.

Dwóch Bohaterów, na przestrzeni ostatnich lat, odeszło na wieczną wartę. Byli to mjr. Jerzy Juszkiewicz, ps. „Leliwa” (zm. 12 lipca 2016 roku w Warszawie) – żołnierz grupy dywersyjno-sabotażowej Korpusu Armii Krajowej „Jodła” i zastępca kierownika komórki wywiadowczej „Syrena-Wisła” Komendy Głównej WiN, a także ppłk. Mieczysław Banaczyk, ps. „Sęp”, „Promienny” (zm. 11 maja 2020 roku w Warszawie) – żołnierz NSZ i Korpusu Armii Krajowej „Jodła”. Chwała Bohaterom! Cześć ich pamięci!

W spotkaniach udział brali także członkowie Zarządu Stowarzyszenia Odra-Niemen we Wrocławiu –  Ilona Gosiewska, Eugeniusz Gosiewski, Małgorzata Suszyńska oraz członkowie Zarządu Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia Odra-Niemen – Władysław Maławski i Małgorzata Kusz. Podczas podsumowania ubiegłorocznej zbiórki mieliśmy również okazję gościć m.in. Panią Iwonę Pidek – córkę ppłk. Zbigniewa Matysiaka, ps. „Kowboj”, „Dym” (zm. 13 września 2018 roku w Lublinie) – żołnierza walczącego w oddziale mjr. Hieronima Dekutowskiego, ps. „Zapora”, Okręgu Lubelskiego Związku Oficerów Rezerwy RP. Spotkanie odbyło się w dniu 4 marca 2020 roku na Auli Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS, a uczestniczyli  w nim JM Rektor Elekt prof. dr hab. Radosław Dobrowolski – pełniący ówcześnie funkcję Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, dr hab. Leszek Kopciuch, prof. UMCS – Dziekan Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS, kpt. Jan Jabłoniec, ps. „Fiat”, Władysław Maławski, Małgorzata Kusz, koordynatorzy poszczególnych wydziałów UMCS oraz społeczność akademicka Uczelni. Spotkanie poprowadziła dr Monika Baczewska-Ciupak, koordynująca zbiórkę darów dla kombatantów, która odbyła się w terminie od 25 listopada do 20 grudnia 2019 roku. Udział w zbiórce wzięło sześć wydziałów: Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS, Wydział Ekonomiczny UMCS, Wydział Filozofii i Socjologii UMCS, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS, Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS oraz Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS, na których łącznie zebrano kilkadziesiąt pełnych paczek z żywnością. W ramach spotkania prof. dr hab. Radosław Dobrowolski oficjalnie podziękował osobom zaangażowanym w akcję oraz oddał hołd Bohaterom, którzy niejednokrotnie poświęcali własne życie w celu obrony niepodległości ukochanej ojczyzny, a dzięki którym możemy dziś żyć w wolnym kraju.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z wydarzenia i serdecznie zachęcamy całą społeczność akademicką Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie do udziału w kolejnej akcji „Rodacy Bohaterom”. Okażmy nasze wsparcie Kombatantom w tych trudnych i nieprzewidywalnych czasach. Obecna sytuacja nakłada na nas jeszcze większy obowiązek pomagania i solidarności z tymi, których postawa życiowa i wyznawane wartości stanowić powinny wzór do naśladowania dla obecnych i przyszłych pokoleń.

Lista artykułów do paczki chemii gospodarczej oraz środków ochrony przed COVID-19:

 • Mydło w płynie i w kostce
 • Proszek do prania
 • Płyny do mycia naczyń i podłogi
 • Mleczko do szorowania
 • Płyny dezynfekcyjne do łazienek
 • Ściereczki
 • Maseczki do twarzy
 • Płyny dezynfekcyjne do rąk
 • Rękawiczki jednorazowe

Lista artykułów do wzorcowej paczki spożywczej:

 • olej (1 l) – 1 szt.
 • cukier (1 kg) – 3 szt.
 • ryż (1 kg) – 1 szt.
 • kasza (400 g) – 1 szt.
 • makaron (700-1000 g) – 1 szt.
 • makaron (250 g) – 1 szt.
 • konserwy mięsne lub rybne (300 g) – 1 szt.
 • warzywa w puszce – 1 szt.
 • owoce w puszce – 1 szt.
 • herbata w torebkach (100 saszetek *2 g) – 1 szt.
 • herbata w torebkach (25-50 saszetek *2 g) – 1 szt.
 • herbata granulowana/liściasta/owocowa – 1 szt.
 • kawa sypana lub kawa rozpuszczalna (250 g) – 1 szt.
 • kakao (100-200 g) – 1 szt.
 • słodycze (duże i małe opakowania ciastek, cukierków) – 1 szt.
 • słodki drobiazg (baton, wafelki, bombonierka, itp.) – 1 szt.
 • czekolada (100 g) – 5 szt.
 • kartka z życzeniami – 2 szt. (min.)

Strona projektu „Rodacy Bohaterom”

Facebook Stowarzyszenia Odra-Niemen

Facebook Stowarzyszenia Odra-Niemen Oddział Lubelski

  Aktualności

  Data dodania
  17 grudnia 2020