Aktualności

Aktualności

BIZNES Zaproszenie do składania ofert / ubezpieczenie grupowe...
10.07.2017

Zaproszenie do składania ofert / ubezpieczenie grupowe pracowników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Przedmiotem konkursu jest wybór zakładu ubezpieczeń, z którym Zamawiający, na warunkach określonych w zaproszeniu i ofercie ostatecznej, zawrze umowę ubezpieczenia grupowego pracowników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i innych osób... więcej
1