Zaproszenie do składania ofert / ubezpieczenie grupowe pracowników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Przedmiotem konkursu jest wybór zakładu ubezpieczeń, z którym Zamawiający, na warunkach określonych w zaproszeniu i ofercie ostatecznej, zawrze umowę ubezpieczenia grupowego pracowników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i innych osób uprawnionych do przystąpienia do tego ubezpieczenia zgodnie z opisem przedmiotu konkursu w zakresie ubezpieczenia na życie i następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenia zdrowotnego oraz ubezpieczenia na wypadek następstw zachorowań na choroby nowotworowe.

Termin składania ofert - do 20 lipca 2017 r.

Szczegółowe informacje na temat konkursu 

    Aktualności

    Autor
    Ewa Bąk
    Data dodania
    10 lipca 2017