Aktualności

Aktualności

STUDENT Program MOST - rekrutacja!
27.10.2016

Program MOST - rekrutacja!

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami dotyczącymi rekrutacji do Programu MOST, która rozpocznie się 31 października i potrwa do 30 listopada. więcej
STUDENT Nagroda Santander Universidades – wyniki konkursu
20.10.2016

Nagroda Santander Universidades – wyniki konkursu

Znamy już wyniki konkursu organizowanego przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Fundację Banku Zachodniego WBK S.A. im. Stefana Bryły! więcej
STUDENT Odwołanie wykładu otwartego: Człowiek i wartości
19.10.2016

Odwołanie wykładu otwartego: Człowiek i wartości

Dr hab. Leszek Kopciuch, prof. nadzw. odwołuje wykład ogólnouniwersytecki „Człowiek i wartości” w dniu 19 października 2016 r. Zastępczy termin wykładu zostanie podany na zajęciach 26 października. więcej
STUDENT Miejski program stypendialny 2016/17
17.10.2016

Miejski program stypendialny 2016/17

Wybitnie uzdolnieni studenci oraz doktoranci, zamieszkujący na terenie Lublina, których działalność naukowa lub artystyczna może przyczynić się do rozwoju naszego miasta i regionu lub wnieść znaczący wkład w rozwój nauki, mają możliwość ubiegania się o... więcej
STUDENT Zmiana w planie Uniwersyteckich Wykładów Otwartych
17.10.2016

Zmiana w planie Uniwersyteckich Wykładów Otwartych

Informujemy, że wykład ogólnouniwersytecki dr. Andrzeja Dumały pt. „Czy UE jest w kryzysie? Rzecz o stanie obecnym i przyszłości integracji europejskiej” został odwołany (zamknięty) z powodu zbyt małej liczby słuchaczy. więcej
STUDENT Dodatkowe zajęcia dla studentów z niepełnosprawnościami
17.10.2016

Dodatkowe zajęcia dla studentów z niepełnosprawnościami

Zapraszamy studentów z niepełnosprawnościami na dodatkowe zajęcia, których celem jest pomoc w efektywnym wykorzystaniu czasu studiów. więcej
STUDENT Konkurs Grantowy Biura Promocji UMCS
14.10.2016

Konkurs Grantowy Biura Promocji UMCS

Studenci! Działacie aktywnie w organizacjach studenckich? Macie pomysł na ciekawy projekt dla szkół ponadgimnazjalnych? Nie czekajcie! Weźcie udział w Konkursie Grantowym! więcej
STUDENT Nagroda Santander Universidades
14.10.2016

Nagroda Santander Universidades

Studencie! Wyróżniasz się ponadprzeciętną aktywnością naukową? Udzielasz się w organizacjach studenckich i uczestniczysz w konferencjach naukowych? Zdobyłeś nagrody na polu artystycznym? A może uprawiasz sport i możesz pochwalić się osiągnięciami w... więcej
STUDENT Nowe regulaminy stypendiów dla studentów i doktorantów
11.10.2016

Nowe regulaminy stypendiów dla studentów i doktorantów

Informujemy, że ukazał się nowy Regulamin stypendium Rektora dla najlepszych studentów UMCS oraz Regulamin przyznawania świadczeń o charakterze socjalnym. więcej
7