Ostatnia aktualizacja
30.11.2023

Akty prawne

Uchwały, Zarządzenia, Pisma okólne

Zarządzenie Rektora Nr 15/2002 z 28 marca 2002 r. w sprawie zmiany nazwy Podyplomowego Studium Gospodarczego
 • Wydany
  28.03.2002
 • Status
  Uchylony
 • Problematyka
  Ogólny
 • Rodzaj aktu
  Zarządzenie
Zarządzenie Rektora Nr 14/2002 z 26 marca 2002 r. w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej UMCS
 • Wydany
  26.03.2002
 • Status
  Obowiązujący
 • Problematyka
  Ogólny
 • Rodzaj aktu
  Zarządzenie
Uchwała Nr XIX-24.3/02 z dnia 20 marca 2002 r. w sprawie ustanowienia i zasad nadawania tytułu Honorowy Profesor UMCS
 • Wydany
  20.03.2002
 • Status
  Obowiązujący
 • Problematyka
  Ogólny
 • Rodzaj aktu
  Uchwała
Zarządzenie Rektora Nr 10/2002 z 13 marca 2002 r. w sprawie Komisji ds. Stypendiów Naukowych
 • Wydany
  13.03.2002
 • Status
  Obowiązujący
 • Problematyka
  Ogólny
 • Rodzaj aktu
  Zarządzenie
Uchwała Nr XIX-23.2/02 z dnia 6 marca 2002 r. w sprawie likwidacji kierunku studiów DYRYGENTURA
 • Wydany
  06.03.2002
 • Status
  Obowiązujący
 • Problematyka
  Ogólny
 • Rodzaj aktu
  Uchwała
414

Wyróżnione akty prawne

Najbardziej popularne akty prawne

UCHWAŁA Nr XXIV – 26.5/19 Senatu Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie regulaminu studiów
Wydany
26.04.2019
Status
Obowiązujący
Problematyka
Regulaminy, Studia i studenci
Rodzaj aktu
Uchwała