Ostatnia aktualizacja
16.07.2019

Akty prawne

Uchwały, Zarządzenia, Pisma okólne

UCHWAŁY Nr XXIV – 24. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora uczelni
 • Wydany
  01.03.2019
 • Status
  Obowiązujący
 • Problematyka
  Pracownicy: awanse zawodowe
 • Rodzaj aktu
  Uchwała
Uchwały XXIV-24 dotyczące zgłoszenia kandyatów do Rady Doskonałości Naukowej na kadencję 2019-2023
 • Wydany
  01.03.2019
 • Status
  Obowiązujący
 • Problematyka
  Ogólny
 • Rodzaj aktu
  Uchwała
297

Wyróżnione akty prawne

Najbardziej popularne akty prawne

UCHWAŁA Nr XXIV – 26.8/19 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie regulaminu Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych
Wydany
29.04.2019
Status
Obowiązujący
Problematyka
Doktoranci, studia doktoranckie, Regulaminy
Rodzaj aktu
Uchwała