TECHMATSTRATEG

Tytuł projektu: "Nanostrukturalne światłowody fotoniczne do kilkumodowej propagacji nowej generacji"

Nr umowy: DZP/TECHMATSTRATEG-I/34/2018

Źródło finansowania: Program TECHMATSTRATEG - strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe”, krajowy NCBIR

Jednostka organizacyjna: Wydział Chemii UMCS

Wartość projektu: 9 476 635,00  zł

Termin realizacji: 01-06-2018 – 31-05-2021

Kierownik projektu: dr hab. Paweł Mergo

Opis projektu:  Opracowanie innowacyjnych materiałów kilkumodowych, dzięki którym będzie możliwa komercjalizacja multipleksacji przestrzennej. W szczególności projekt zakłada opracowanie: światłowodu transmisyjnego kilkumodowego o niskiej nieliniowości do transmisji niewymagającej MIMO, kompatybilnego światłowodu aktywnego kilkumodowego, światłowodu nieliniowego do obserwowania nieliniowych zjawisk międzymodowych.

Projekt obsługuje: mgr Janusz Chlebowicz, Centrum Transferu Wiedzy i Technologii UMCS