Szkolenie dla kadry kierowniczej i administracyjnej UMCS - rekrutacja online

Zapraszamy do udziału w rekrutacji na Kurs z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi (64 godz. dydaktyczne) dla kadry kierowniczej i administracyjnej UMCS w ramach projektu „Zintegrowany UMCS”. Działania są realizowane w ramach Zadania 12: Podniesienie kompetencji zarządczych kadr kierowniczych i administracyjnych UMCS.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji znajdują się w Regulaminie.

Informujemy, że rekrutacja będzie odbywać się online w okresie do 11.09.2020 r. do godz. 15.00.

Wypełnione formularze zgłoszeniowe (najlepiej podpisany skan lub zdjęcie) należy przesłać na adres mailowy: zintegrowany@poczta.umcs.lublin.pl 

Uwaga! Po zakwalifikowaniu na kurs konieczne będzie dostarczenie oryginału dokumentów.

Zachęcamy do udziału w projekcie!

Załączniki

    Aktualności

    Autor
    Mirosław Kloc
    Data dodania
    2 września 2020