Koło Naukowe Pedagogów Specjalnych im. prof. Zofii Sękowskiej

W 2017 roku zostało ono reaktywowane po krótkiej przerwie. Wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem w nim proszone są o kontakt drogą elektroniczną.

Przewodnicząca: Aniela Gocel
Wiceprzewodnicząca: Kinga Kozdrój

Kontakt: E-mail: kolonaukowepedagogowspec@gmail.com
Facebook: https://web.facebook.com/kolonaukowepedagogowspecjalnychumcs/

Siedziba organizacji:
Wydział Pedagogiki i Psychologii, ul. Narutowicza 12, 20-004 Lublin

Opiekun Koła:
dr Anna Prokopiak anna.prokopiak@poczta.umcs.lublin.pl

Cele Koła:

• Rozwijanie zainteresowań studentów oraz poszerzanie wiedzy naukowej związanych z pedagogiką specjalną,
• Kształtowanie prawidłowych postaw wobec problemów wynikających z obszarów działalności pedagogiki specjalnej,
• Aktywne uczestnictwo w wydarzeniach środowiska lokalnego związanych z tematyką oraz zakresem obejmującym dziedzinę orz zainteresowanie pedagogiki specjalnej,
• Praktyczne zastosowanie wiedzy zdobytej w trakcie studiów,
• Nawiązywanie współpracy ze środowiskiem lokalnym – modyfikowanie postaw i przekonań na temat osób niepełnosprawnych,
• Zapoznanie z organizacją i funkcjonowaniem różnego rodzaju placówek specjalnych,
• Czynne uczestnictwo w konferencjach, seminariach, warsztatach, wystawach i innych imprezach naukowo-kulturalnych w celu wzbogacenia swojej wiedzy, wymiany doświadczeń i nawiązywaniu współpracy z różnymi instytucjami,
• Promowanie różnych dziedzin nauki i kultury przez organizowanie konferencji, warsztatów, otwartych seminariów Koła oraz imprez kulturalnych i rozrywkowych,
• Kreowanie pozytywnego wizerunku Koła oraz Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS,
• Nawiązanie kontaktu i wymiana doświadczeń z kołami naukowymi UMCS i innych uczelni, jednostkami samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi.

Dotychczasowa działalność:
- „Franek ze Słonecznej Doliny”- Wsparcie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym podczas prób do spektaklu teatralnego wg scenariusza Anny Dymnej. Udział w spektaklu.
- Seminarium i Warsztaty Jeake’a Greenspana- Floortime w pracy z osobą z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Jak pomóc dzieciom nawiązywać kontakty, porozumiewać się i myśleć?- Pomoc w organizacji. Przygotowanie materiałów konferencyjnych. Rejestracja uczestników.
- Sympozjum „Zrozumieć ucznia z alergią”- Pomoc w organizacji. Przygotowanie materiałów konferencyjnych. Rejestracja uczestników.
- Wolontariat w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lublinie- Pomoc w organizacji zabawy Andrzejkowej, pomoc uczestnikom VIII Lubelskim Dniu Treningowym Program.
- Piknik z okazji Dnia Dziecka w Internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Lublinie – Przygotowanie, organizacja i prowadzenie wydarzenia. Pomoc i wsparcie mieszkańców.
- Mikołajkowe Warsztaty w Domu Pomocy Społecznej w Matczynie – Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów z mieszkańcami placówki. Przygotowanie materiałów. Wspieranie uczestników podczas spotkania.

    Studenckie koła naukowe

    Data dodania
    13 lutego 2020