Koło Naukowe Pedagogów Opiekuńczych UMCS

Informacje o Kole Naukowym Pedagogów Opiekuńczych UMCS

Logotyp Koła

Nazwa koła: Koło Naukowe Pedagogów Opiekuńczych UMCS

Koło wpisane do Rejestru Organizacji pod numerem OU/142/2017

Zarząd:

 • Przewodnicząca: Katarzyna Tuszyńska (e-mail: kasia_444@op.pl)
 • Zastępca: Iwona Zawiślak
 • Sekretarz: Kamila Majewska

Opiekun Koła: dr hab. Danuta Wosik – Kawala, prof. uczelni

Kontakt: danuta.wosik-kawala@poczta.umcs.lublin.pl

Cele Koła:

- Aktywne uczestnictwo w wydarzeniach środowiska lokalnego związanych z tematyką oraz zakresem obejmującym dziedzinę orz zainteresowanie pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej,
- Wyposażenie studentów w metody ułatwiające prowadzenie grup dziecięcych i młodzieżowych, 
- Praktyczne zastosowanie wiedzy zdobytej w trakcie studiów,
- Kształtowanie prawidłowych postaw wobec problemów wynikających z obszarów działalności pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej,
- Promowanie uczelni.

Dane kontaktowe: e- mail: danuta.wosik-kawala@poczta.umcs.lublin.pl

Fanpage: https://www.facebook.com/Ko%C5%82o-Naukowe-Pedagog%C3%B3w-Opieku%C5%84czych-UMCS-147377069139593/

Odwiedź Nas na FB i dowiedz się więcej!

Siedziba Koła: Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS, ul. Narutowicza 12, pokój 43.

Terminarz spotkań: 21.01.2020 r. godzina 19.00
Nowy terminarz spotkań Koła po Nowym Roku, prosimy śledzić fanpage na FB

Projekty realizowane przez Koło:

1. „Rozwijanie kompetencji miękkich uczniów szkół ponadpodstawowych
Szereg zajęć przeprowadzanych przez członków Koła z kształtowania umiejętności w zakresie asertywności, empatii oraz komunikacji. Celem jest promocja uczelni wśród lubelskich szkół ponadpodstawowych.
2. Bal Mikołajkowy
Mikołajki to czas radości i prezentów. Z tej okazji Koło Naukowe Pedagogów Opiekuńczych organizuje dla wychowanków placówek opiekuńczych imprezę z muzyką, podczas której dzieci mogą zapomnieć o codziennych troskach. W trakcie spotkania odbywają się różne zabawy ruchowe, rywalizacyjne oraz z chustą Klanzy. Oczywiście, momentem kulminacyjnym jest Mikołaj rozdający prezenty. To wydarzenia poprzedza zbiórka prezentów, która jest organizowana na Wydziale.
3. Warsztaty plastyczne
Warsztaty skierowane są do dzieci w wieku 5-10 lat. Mają na celu zapoznanie dzieci z różnymi technikami plastycznymi, które rozbudzą ich wyobraźnię i kreatywność. Kolejnym atutem jest wspomaganie rozowoju motoryki małej, nauka pracy w grupie, rozładowanie napięcia rąk oraz rozwijania sprawności manualnych.
4. „Warsztaty rozwijające kompetencje wychowawcze studentów różnych kierunków studiów UMCS ze specjalnością nauczycielską”
Projekt w ramach, którego członkowie Koła przeprowadzają szereg warsztatów dotyczących kształtowania kompetencji wychowawczych wśród studentów kierunków nauczycielskich UMCS. Celem projektu jest podniesienie kompetencji miękkich przyszłych pedagogów, a także zdobycie cennego doświadczenia w pracy przez studentów.
5. Drzwi Otwarte UMCS
Przygotowanie stanowiska promującego Koło Naukowe Pedagogów Opiekuńczych UMCS, organizacja warsztatów dla przyszłych absolwentów. Promowanie i zachęcanie kandydatów na studia do rozpoczęcia nauki na wydziale PiP, promocja koła i jego działalności.
6. Konferencja Erasmus
Pomoc w organizowaniu przestrzeni, rejestracja przybyłych gości, przedstawienie działalności Koła.
7. Przedsięwzięcia o charakterze artystycznym:

 • Bale Andrzejkowe;
 • Mikołajki
 • Bale choinkowe;
 • Walentynki („Przez żołądek do serca”)
 • Dzień Wiosny;
 • Dzień Mamy;
 • Dzień Dziecka;
 • Dzień sportu;
 • Przedstawienia

Przedsięwzięcia o charakterze artystycznym organizowane są zazwyczaj w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, ale także w przedszkolach i szkołach. Zadaniem członków Koła jest animacja czasu wolnego dzieci i młodzieży. Organizowanie zabaw, malowanie twarzy. organizacja i przeprowadzenie zabaw integrujących i ruchowych dla dzieci, tworzenie figur z balonów.
8. Akcje charytatywne
- Pomóż dzieciom przetrwać zimę

Galeria:


 

 

  Studenckie koła naukowe

  Autor
  Aneta Gęba
  Data dodania
  13 lutego 2020