Spotkanie Lubelskiego Klastra Biotechnologicznego

Centrum Transferu Wiedzy i Technologii UMCS zaprasza na spotkanie nauki i biznesu, organizowane przez Lubelski Klaster Biotechnologiczny, które odbędzie się 15 listopada 2018r.

Jedną z misji Lubelskiego Klastra Biotechnologicznego jest tworzenie sieci współpracy różnych podmiotów – uczestników Klastra – do realizacji wspólnych celów na płaszczyźnie długookresowej. Stosownie do przewodniego zamierzenia tego zadania Zarząd Klastra wychodzi z inicjatywą zorganizowania cyklicznych spotkań, które służyć mają wymianie informacji i nawiązywaniu kontaktów naukowców i przedsiębiorców działających w obszarze biotechnologii, jakie przyczynić się mogą do zwiększenia skali komercjalizacji nowych produktów.

Spotkania prowadzone będą w formule krótkich prezentacji (15-30 min.), podczas których przedstawiane będą:

  • projekty, nowe produkty/rozwiązania oraz wszelkie problemy związane z ich wdrażaniem,
  • problemy do rozstrzygnięcia lub zapotrzebowanie na nowe rozwiązania wraz z krótkim opisem obszarów działalności firmy.

Osoby/zespoły/firmy, które zainteresowane są prezentacją na pierwszym spotkaniu, prosimy o zgłaszanie się do dnia 31 października 2018 r. na adres mailowy: lkbio@umcs.pl lub diana.ciszewska@lublin.eu albo telefonicznie: 503 004 092.

Spotkanie odbędzie się 15 listopada 2018 r. o godzinie 15.00 przy ul. Narutowicza 37/39 (sala 207) w Lublinie.

Serdecznie zachęcamy do aktywnego włączenia się w inicjatywę stworzenia efektywnej platformy kojarzenia projektów biznesowych.

    Aktualności

    Data dodania
    23 października 2018