Skład Rady Naukowej Instytutu Pedagogiki

Profesorowie tytularni
Prof. dr hab. Ryszard Bera
Prof. dr hab. Maria Czepil
Prof. dr hab. Anna Kanios

Profesorowie UMCS
Dr hab. Jolanta Andrzejewska
Dr hab. Beata Bednarczuk
Dr hab. Anna Boguszewska
Dr hab. Stanisława Byra
Dr hab. Marta Czechowska – Bieluga
Dr hab. Anna Dudak
Dr hab. Piotr Gindrich
Dr hab. Mirosław Grusiewicz
Dr hab. Barbara Kalinowska – Witek
Dr hab. Zdzisław Kazanowski
Dr hab. Katarzyna Klimkowska
Dr hab. Małgorzata Kuśpit
Dr hab. Agnieszka Lewicka – Zelent
Dr hab. Izabella Łukasik
Dr hab. Dorota Pankowska
Dr hab. Monika Parchomiuk
Dr hab. Teresa Parczewska
Dr hab. Urszula Oszwa
Dr hab. Andrzej Różański
Dr hab. Ewa Sarzyńska-Mazurek
Dr hab. Krzysztof Stachyra
Dr hab. Danuta Wosik – Kawala
Dr hab. Teresa Zubrzycka – Maciąg
Dr hab. Wiesław Żardecki


Doktorzy habilitowani

Dr hab. Renata Bednarz-Grzybek
Dr hab. Agnieszka Bochniarz
Dr hab. Barbara Bilewicz
Dr hab. Agnieszka Buczak
Dr hab. Anna Prokopiak
Dr hab. Beata Szabała
Dr hab. Anna Wiatrowska
Dr hab. Joanna Wierzejska
Dr hab. Renata Zubrzycka


Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich
Dr Marcin Cabak
Dr Wojciech Czerski
Dr Marlena Duda


Przedstawiciel Samorządu Doktorantów
Mgr Agnieszka Próchnicka

Przedstawiciel Samorządu Studentów
Julia Wiatr

Przedstawiciel związków zawodowych
Dr Anna Grabowiec