Rezerwacja

  1. Zgłoszenie pobytu w Ośrodku, wiąże się z koniecznością dokonania rezerwacji i wpłaceniem zadatku w ustalonym terminie i wysokości.

  2. Rezerwacji można dokonać telefonicznie, osobiście lub mailowo: tel. (81) 881-01-81 (Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy UMCS), tel. (81) 537-53-12 (Biuro Socjalne UMCS), e-mail: dariusz.igras@umcs.lublin.pl.

  3. Gość zobowiązany jest do dokonania wpłaty zadatku w wysokości 30% należności za pobyt w Ośrodku w terminie 5 dni od daty dokonania rezerwacji. Wpłat należy dokonywać na konto mBank SA O/Lublin nr 27 1140 1094 0000 2905 1600 1189.

  4. Rezerwację uważa się za potwierdzoną po wpłaceniu zadatku za pobyt.

  5. Należność wynikającą z zamówionych usług Gość powinien uregulować po przybyciu do Ośrodka. Zadatek zaliczany jest na poczet należności za cały pobyt.

  6. W przypadku braku wpłaty we wskazanym terminie rezerwacja jest anulowana.

  7. Wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi w przypadku odwołania rezerwacji lub skrócenia pobytu.