Przedłużenie terminu naboru wniosków w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności”

Informujemy, że nabór wniosków na udzielenie wsparcia przedwdrożeniowego wyników badań naukowych i prac rozwojowych w ramach realizacji projektu „Inkubator Innowacyjności” realizowanego przez Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zostaje wydłużony do dnia 04.05.2017r. do godziny 13:00.

Zasady naborów, niezbędne informacje oraz wzory dokumentów są zawarte w Regulaminie projektu i znajdują się na stronie www.biznes.umcs.pl

    Aktualności

    Data dodania
    27 kwietnia 2017