Program stażowy dla studentów Wydziału Prawa i Administracji - Zad. 6

Grupę docelową stanowić będzie łącznie 35 studentów/ek (w tym 26 K i 9 M) studiów stacjonarnych II roku II stopnia na kierunku Prawno-menadżerskim. Wsparciem objęci będą studenci, którym dozakończenia kształcenia pozostaje maksymalnie 4 semestry.

 

 

Zapraszamy studentów II-go roku stacjonarnych studiów II-go stopnia na kierunku Prawno-menadżerskim do udziału w stażach realizowanych w ramach projektu „Zintegrowany UMCS”.

Termin składania dokumentów rekrutacyjnych został przedłużony do 26 lutego 2019 r.

 

Rozmowy kwalifikacyjne dla osób, które zgłosiły chęć udziału w projekcie „ZINTEGROWANY UMCS” (Zadanie 6 Program stażowy dla studentów Wydziału Prawa i Administracji) odbędą się w dniu 28 lutego 2019 r. w sali nr 606 w budynku WPiA UMCS, zgodnie z następującym harmonogramem:

10:00 – osoby posiadające nazwiska na litery od A do D;

10:30 – osoby posiadające nazwiska na litery od E do I;

11:00 – osoby posiadające nazwiska na litery od J do M;

11:30 – osoby posiadające nazwiska na litery od N do R;

12:00 – osoby posiadające nazwiska na litery od S do W;

12:30 – osoby posiadające nazwiska na litery od Z do Ż.

 

Proszę, aby osoby, które nie będą mogły wziąć udziału w rozmowie kwalifikacyjnej w wyznaczonym terminie, przesłały informację na ten temat za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

zintegrowany@umcs.pl.

Załączniki