Program stażowy dla studentów Wydziału Politologii - Zad. 7

Rekrutacja
Rekrutacja na staże na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna i Produkcja medialna I i II st. (zostanie przeprowadzona dwukrotnie w roku akademickim 2018/19 oraz 2019/20) według następujących kryteriów:

Kryteria formalne:
1. Wypełnienie kompletu dokumentów rekrutacyjnych;
2. Posiadanie statusu studenta III r. I ST. lub II r. II ST. studiów stacjonarnych na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna lub Produkcja medialna.
Zgłoszenia na staże będą odbywały się poprzez wypełnienie i złożenie formularza zgłoszenia w biurze projektu (dokumenty będą dostępne na stronie www uczelni).

Kryteria kwalifikacji:
Jedynym kryterium kwalifikacji będzie średnia ocen z III i IV semestru studiów w przypadku studentów I st. lub I i II sememestru studiów II st. na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna lub Produkcja medialna potwierdzona przez upoważnioną osobę z dziekanatu. Na podstawie zgłoszeń opiekun merytoryczny Wydziału Politologii stworzy listę rankingową oraz listę rezerwową. W przypadku większej liczby chętnych z taką samą średnią ocen, decydować będzie kolejność zgłoszeń. Proces rekrutacyjny będzie monitorowany pod kątem płci.

Załączniki