Program rozwoju kompetencji dla studentów Wydziału Chemii - Zad. 2

W ramach zadania przewidziano realizację 4 edycji warsztatów, kształcących kompetencje zawodowe oraz analityczne (w roku akademickim 2018/19, 2019/20 oraz dwie w roku akademickim 2020/21) dla studentów studiów stacjonarnych III roku I stopnia oraz II roku II stopnia na kierunku Chemia.

1. Studenci/tki III roku I stopnia:

a) Projektowanie procesów technologicznych z wykorzystaniem programu CHEMCAD 20h x 3 gr. po 7-9 osób x 4 edycje.

Uczestnicy projektu zdobędą umiejętność planowania podstawowych procesów technologicznych w branży chemicznej przy użyciu specjalistycznego oprogramowania komputerowego wykorzystywanego przez firmy na całym świecie.

b) Sterowanie aparaturą laboratoryjną z wykorzystaniem środowiska LabVIEW 20h x 3 gr. po 7-9 osób x 4 edycje.

Uczestnicy projektu zdobędą umiejętność obsługi środowiska komputerowego (pisanie własnych programów/skryptów) wykorzystywanego m.in. do sterowania urządzeniami laboratoryjnymi w skali mikro i makro w trakcie prowadzenia procesów technologicznych w branży chemicznej.

2. studenci/tki II roku II stopnia:

a) Kurs analiz chromatograficznych (GC/HPLC) 60h x 3 gr.po 7-9 osób x 4 edycje.

Uczestnicy projektu przez uczestnictwo w kursie poznają zaawansowane możliwości wykorzystania technik chromatograficznych (GC/HPLC) w analizie zw. organicznych i nieorganicznych z naciskiem na praktyczną obsługę aparatów (wymiana kolumny, kalibracja itp.).

b) Metody spektroskopowe w praktyce (FT-IR/Raman) 20h x 3 gr. po 7-9 osób x 4 edycje.

Uczestnicy projektu przez uczestnictwo w warsztatach poznają zaawansowane możliwości wykorzystania technik spektroskopowych (FT-IR/Raman) wykorzystywanych do analiz chemicznych w akredytowanych laboratoriach z naciskiem na praktyczną obsługę aparatów i rozwiązywanie problemów badawczych.