Program Horyzont 2020: relacja z konferencji

We wtorek 28 stycznia 2014 r. w Inkubatorze Medialno-Artystycznym (ACK UMCS Lublin) odbyła się konferencja „Program Horyzont 2020 - nowy program ramowy dla badań naukowych i innowacji na lata 2014-2020”.

Konferencja adresowana była do przedstawicieli uczelni wyższych, instytutów badawczych oraz przedsiębiorców z województwa lubelskiego. Gościem specjalnym spotkania był dr Andrzej Siemaszko, dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE w Warszawie. Prelegentami byli przedstawiciele Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE w Warszawie oraz Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE w Lublinie.

Celem konferencji było przedstawienie struktury Programu, zasad uczestnictwa oraz omówienie wybranych priorytetów tematycznych, a także możliwości wsparcia ze strony KPK oraz RPK w procesie nawiązywania konsorcjów naukowo-przemysłowych oraz przygotowywania wniosków do Programu.

Nowy unijny Program Horyzont 2020 to największe tego typu przedsięwzięcie na świecie, z budżetem ponad 77 mld euro. Charakteryzuje się m.in. uproszczonym modelem finansowym przy zachowaniu równowagi pomiędzy małymi i dużymi projektami. Wprowadza także instrumenty wychodzące naprzeciw potrzebom regionów o niższym potencjale naukowym i innowacyjnym. Program wyróżnia spójny system finansowania innowacji: od koncepcji naukowej, przez etap badań, aż po wdrożenie nowych rozwiązań, produktów czy technologii.

Organizatorem konferencji był Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie we współpracy z Regionalnym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych w Lublinie.

Prezentacje z konferencji znajdują się w załącznikach.

    Aktualności

    Autor
    Agata Banaszek
    Data dodania
    30 stycznia 2014