Procedura złożenia doktoratu

      1.   Na etapie zakończenia pisania rozprawy doktorskiej Doktorant powinien złożyć następujące dokumenty:

-podanie o dopuszczenie do dalszych etapów (w załączeniu)

-opinia promotora

-podpisane streszczenie w języku polskim oraz angielskim

-rozprawa doktorska (w załączeniu)

  1. Po akceptacji złożonej rozprawy doktorskiej i przedłożenie jej Radzie Instytutu przez Dyrektora Instytutu oraz wyznaczeniu Recenzentów przez Radę Instytutu, Doktorant składa rozprawę w twardej oprawie (2 egz.).
  2. Komisje egzaminów doktorskich powoływane są indywidualnie dla każdego Doktoranta.
  3. Terminy egzaminów należy ustalać w Sekretariacie Instytutu.
  4. P otrzymaniu 2 recenzji Doktorant składa do Sekretariatu 2 płyty z nagraną rozprawą doktorską, streszczeniami oraz recenzjami (pliki pdf).
  5. Termin obrony rozprawy doktorskiej - po upływie przynajmniej 33 dni od jej dopuszczenia na Radzie Instytutu do publicznej obrony (Zarządzenie Nr 12/2019 Rektora UMCS).  

Załączniki