PRACOWNIA HISTORII SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO I SAMORZĄDNOŚCI LOKALNEJ