Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Waldemar Kozyra

Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA HISTORII SPOŁECZNEJ I EDUKACJI
Funkcje
Kierownik Katedry
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

pokój 315:


wtorek 9.30 - 10.30


czwartek 9.00 - 10.00

O sobie

  • Studia historyczne - Wydział Humanistyczny UMCS; studia prawnicze - Wydział Prawa i Administracji UMCS.

  • Zainteresowania badawcze: historia ustroju i administrcji Polski ze szczególnym uwzglednieniem struktur administracji rządowej (spraw wewnętrznych) oraz samorządu terytorialnego; życie gospodarczo - społeczne i polityczne Polski w XX wieku; dzieje Lubelszczyzny; historia Wileńszczyzny w pierwszej połowie XX wieku.  


Działalność naukowa

Wybrane publikacje

 Monografie:

  1. Urząd Wojewódzki w Lublinie w latach 1919 – 1939, Lublin 1999, ss. 362

  2. Polityka administracyjna ministrów spraw wewnętrznych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1918 – 1939, Lublin 2009, ss. 680

  3. Urząd wojewody lubelskiego w latach 1919 - 2019. Sto lat funkcjonowania w różnych ustrojach politycznych i systemach administracyjnych, Lublin 2019, ss. 408.

Redakcja monografii:

  1. W służbie Klio.., Księga poświęcona pamięci Profesora Tadeusza Radzika. Pod red. J. Kłapcia, W. Kozyry, G. Kuprianowicza, R. Litwińskiego, M. Mazura, M. Siomy, R. Wysockiego, Lublin 2012, ss. 591.

  2. Druga wojna światowa. Wybrane zagadnienia konfliktu międzynarodowego. Red. W. Kozyra, I. Lasek – Surowiec, A. M. Zaręba, Chełm 2015, ss. 510.

Redakcja czasopisma:

  1. „Res Historica”, Lublin w dziejach najnowszych, 2002, z. 15, ss. 240

  2. „Res Historica”, Państwo – władza – społeczeństwo w dwudziestym wieku, 2004, z. 16, ss. 318