Współczesne media. Dziennikarstwo jakościowe, t. 1 - red. Iwona Hofman, Danuta Kępa-Figura, Magdalena Pataj

Przedstawiona do recenzji monografia składa się z 27 rozdziałów, z których każdy ma formę artykułu naukowego, a ich tematyka wpisuje się we współczesny dyskurs medioznawczy na temat dziennikarstwa jakościowego. [...] Przedstawiono w nich zarówno przyczyny spadku zaufania do mediów i obniżania się prestiżu zawodu dziennikarskiego, takie jak uwikłanie polityczne mediów i dziennikarzy, presja rynkowa wynikająca z modelu biznesowego, w jakim funkcjonują współczesne media, czy wpływ nowych technologii na zmiany  w postrzeganiu społecznej roli dziennikarzy, jak i budzące nadzieję na poprawę sytuacji okoliczności i zjawiska. Te ostatnie związane są ze wzrastającym znaczeniem dziennikarstwa jakościowego, w którym upatruje się remedium na niemal wszystkie wspomniane wyżej problemy. […] Aktualność i waga naukowa podjętej w monografii problematyki pozwalają mi stwierdzić z pełnym przekonaniem, że pozycja ta wnosi nowe ustalenia do dorobku polskiego medioznawstwa i warta jest szybkiego wydania.

Z recenzji
prof. dr hab. Katarzyny Pokornej-Ignatowicz

    Pozycje wydawnicze

    Data dodania
    18 sierpnia 2023