Słownik gwar Lubelszczyzny, t. 12: Czynności – miary – uczucia – cechy i właściwości – inne. Teksty gwarowe. Indeks haseł - Halina Pelcowa

Dwunasty tom Słownika gwar Lubelszczyzny, podobnie jak tomy poprzednie, stanowi odrębną całość tematyczną, a zamieszczone w nim słownictwo, nazywające czynności, miary, uczucia oraz cechy i właściwości wiejskiego obszaru językowo-kulturowego, z jednej strony utrwala obraz tradycyjnej wspólnoty, jaka go zamieszkiwała, z drugiej zaś pokazuje mieszkańców ziemi lubelskiej, jako część większej społeczności posługującej się również polszczyzną ogólną. […]. To kolejne cykliczne opracowanie Autorki budzące podziw i uznanie. Jego walorem jest przede wszystkim bogate archiwalne słownictwo gwarowezarejestrowane w setkach wsi, znakomicie udokumentowane w cytatach oraz zobrazowane na mapach, ale również nowatorskie spojrzenie Autorki na spuściznę pokoleń, umożliwiające uczonym i miłośnikom ziemi lubelskiej na korzystanie z jej badań w Internecie. […]. Słownik gwar Lubelszczyzny Profesor Haliny Pelcowej (tomy: I-XII) to dzieło wybitne, pomnikowe, chluba polskiego językoznawstwa.

Z recenzji prof. dr hab. Haliny Kurek, Uniwersytet Jagielloński


Tom XII przedstawia 1397 leksemów gwarowych ułożonych tak jak w tomach poprzednich alfabetycznie w zapisie półfonetycznym. Każde hasło jest misterną naukową mozaiką różnych informacji […]. Z powodów kończenia serii wydawniczej tom XII różni się od tomów poprzednich dwoma bardzo nośnymi, liczącymi się dla nauki segmentami. Najpierw jest znakomity, wielki, liczący ponad 120 stron wydruku komputerowego korpus tekstów gwarowych. […]. Te światy za słowami, jakie utrwalają przedstawiane przez Pelcową teksty gwarowe, ocalają dawną wiejską kulturę materialną i duchową wsi lubelskiej. Łączą przeszłość z teraźniejszością, stanowią jeden wielki dialog z tradycją. Prócz zachowania pamięci są wyborne pod względem językowym. Czytam te teksty z prawdziwą naukową radością, to najlepsze teksty z regionu, które ukazały się w Polsce w ciągu ostatnich lat. A może nawet teksty jedyne? Kolejnym novum jest tu indeks haseł zamieszczonych we wszystkich tomach Słownika. Rzecz kapitalna, bardzo praktyczna i nieodzowna dla szybkiego korzystania z poszczególnych tomów. […]. Wybitne dzieła nie potrzebują wielu słów, aby je pochwalić czy zachęcić do korzystania z ich dobra, wielkie dzieła bronią się same. Dzieło profesor Haliny Pelcowej jest takim wspaniałym dobrem nauki polskiej i naszej kultury.

Z recenzji prof. dra hab. Kazimierza Ożoga, Uniwersytet Rzeszowski

    Pozycje wydawnicze

    Data dodania
    18 sierpnia 2023