Poprawność polityczna. Źródła, przejawy, kontrowersje - Kamil Aksiuto, Marcin Pomarański, Michał Wallner

W mojej opinii książka ta porusza zagadnienia o kluczowym znaczeniu dla współczesnych debat społecznych i politycznych […]. W postideologicznym świecie wzrastającej polaryzacji politycznej problem społecznego uznania grup marginalizowanych, a tym samym i poprawności politycznej, nabiera kluczowej roli i staje się jednym z głównych punktów autoidentyfikacji politycznej. Dotyczy to nie tylko zachodnich demokracji, ale w coraz większym stopniu także naszego kraju. […] Opisywane w tej pracy zjawiska i procesy – m.in. kultura unieważniania, przebudzania, mikroagresje itp. – bez wątpienia coraz częściej będą stanowić przedmiot polskiej debaty publicznej. Autorzy omawianej pracy umiejętnie ukazują wieloaspektowość zachodnich debat wokół tytułowego zagadnienia, trafnie identyfikując ich główne punkty oraz strategie argumentacyjne. W tym właśnie aspekcie upatrywałbym największej wartości prezentowanej tu pracy. Pozwala ona czytelnikowi rozeznać się w zagadnieniach, problemach i argumentacjach, które niebawem staną się udziałem naszej rzeczywistości politycznej. Unikając wielokrotnie przesadnej formalizacji języka czy akademickości prezentowanego ujęcia, Autorzy w przystępny sposób zapoznają czytelników z szerokim zakresem zagadnień teoretycznych, praktycznych, a także najgłośniejszych case’ów związanych z tematyką poprawności politycznej. W pracy są prezentowane zarówno argumenty zwolenników, jak i przeciwników poprawności politycznej. Moim zdaniem praca ta ma szansę na zyskanie sobie szerokiego grona czytelników.

Z recenzji dr. hab. Janusza Grygieńcia, prof. UMK

    Pozycje wydawnicze

    Data dodania
    18 sierpnia 2023