Historia mówiona: geneza, rozwój, koncepcje - Damian Gocół

Książka Damiana Gocoła […] to znakomity przewodnik po nurtach badań poświęconych historii mówionej. Autor z naukową precyzją i popularyzatorską swadą rekonstruuje kolejne etapy kształtowania się tej specyficznej dyscypliny znajdującej się na pograniczu historii, archiwistyki, socjologii, folklorystyki, memorologii humanistycznej a zajmującej się gromadzeniem i badaniem danych na temat przeszłości pozyskiwanych za pomocą nagrywania wypowiedzi osób, które opowiadają o swoim życiu. […] Porządek opisu rozwoju praktyki i teorii historii mówionej wyznacza w książce autorska periodyzacja, dzięki której chronologicznie obserwujemy kolejne etapy działalności i przedmiotu zainteresowania badaczy tekstów mówionych.
Przedstawione w książce wieloaspektowe i wielowątkowe omówienie dziejów historii mówionej jest wartościowe nie tylko ze względu na swój wymiar sprawozdawczy. Dla wielu współczesnych działań naukowych i społecznych może stać się wartościową inspiracją.

Prof. dr hab. Aleksandra Niewiara
Uniwersytet Śląski w Katowicach

    Pozycje wydawnicze

    Data dodania
    16 sierpnia 2023